EVROPSKÝ DEN DIVERZITY 2021

 

Diskuse o podmínkách pro znevýhodněné skupiny zaměstnanců je v EU i ČR dlouhodobě diskutovaným námětem. V současné době pandemie však získává na důležitosti a stává se zásadním tématem ve společnosti. O to více v květnu, který je pod záštitou Evropské komise mezinárodně uznávaný jako tzv. Evropský měsíc diverzity. V České republice je jeho vyvrcholením mezinárodní konference Evropský den diverzity, která se uskuteční online 21. května 2021 z prostor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Organizátorem konference a národním garantem Evropské Charty diverzity je aliance Byznys pro společnost.

Cílem konference je zhodnotit, jaký vliv měly restrikce spojené s nemocí COVID-19 na pracovní prostředí a přístup zaměstnavatelů k individuálním odlišnostem a potřebám zaměstnanců, stejně jako sdílení zkušeností a spolupráce s dalšími evropskými státy. Uskuteční se také slavnostní přistoupení nových signatářských firem k Evropské Chartě̌ diverzity.

“Firem, které se hlásí k principu diverzity a inkluze, rapidně přibývá, a nezůstává pouze u formálního aktu, kterým je podpis Charty diverzity. Pouze firma, která je schopna nastavit prostředí otevřené individuálním odlišnostem, která podporuje rozmanitost a pestrost, naslouchá potřebám svých zaměstnanců a stakeholderů a dává jim možnost naplno rozvinout svůj potenciál, je dlouhodobě udržitelná a životaschopná,” uvádí Daniela Němcová, ředitelka nezávislé platformy Byznys pro společnost. “Pevně věřím, že naše osvěta a ukázky toho, že pozitivně řešit diverzitu a inkluzi je pro pracovní prostředí i firmu prospěšné, přesvědčí i další organizace stát se novými členy charty a být součástí změn, které dávají smysl,” dodává Němcová.

„V období pandemie Covid-19, v geopoliticky rozvibrované aktuální české realitě se ukazuje diverzita, flexibilita i inkluze jako klíčová hodnota a současně praktický, každodenní nástroj pro stabilizaci a úspěch nejen firemního, ale celospolečenského prostředí. Vážíme si toho, že k pomyslné rodině signatářů Charty diverzity se v pátek přidají další významné společnosti: Commerzbank, Microsoft, Edenred, Raiffeisenbank, McDonald´s Česko, CGI, Gasnet, Hyundai.
Současně představíme nově vznikající ucelený nástroj pro praktickou implementaci diverzity a flexibility Diversity Master Class, který realizujeme s podporou Evropské komise a provázet nás bude příští dva roky“, uvádí Jana Skalková, manažerka HR Programů Byznysu pro společnost.

Poslední rok, kdy pandemie obrátila životy lidí naruby, je vlastně i šancí pro změny. Podle Němcové je právě nyní čas jednat a vytvořit nové funkční modely pracovního prostředí a práce s talenty, které lépe zapadají do kontextu dnešního a budoucího světa. Je výzvou pro to redefinovat postupy a vytvořit tak místa vstřícná odlišnostem a potřebám zaměstnanců. Šance přijmout diverzitu a inkluzi jako jedno z ústředních hodnotových témat každodenního života a kultury firem i každodenního života. 

„Diverzita a inkluze jako cesta k naplnění potenciálu zaměstnanců bez ohledu na jejich individuální odlišnosti.“, dodává Klára Eskobar, HR ředitelka skupiny MONETA Money Bank.

„Ve Vodafonu je pro nás klíčové, aby se každý cítil sám sebou bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní omezení, sexuální orientaci či identitu a aby všichni mohli naplno rozvinout svůj potenciál. Roli zaměstnavatele vnímáme tak, že naše kolegy a kolegyně podporujeme v jakékoliv životní situaci, ať už se potýkají s diskriminací, péčí o blízké a nebo jinou těžkou osobní situací, jako je například domácí násilí. Pevně doufám, že v rámci tohoto dialogu inspirujeme i další firmy, aby svou roli pro zaměstnance vnímaly podobně“, říká Jonathan Rutherford, Director Vodafone Business Unit.

Páteční konference je zásadním milníkem pro osvětu v České republice, se svými příspěvky vystoupí zásadní řečníci z řad státu, velvyslanců, korporátní sféry i mezinárodních firem.

Ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády Radan Šafařík dodává: „Soukromý sektor již pochopil, že pro kvalitní rozhodování potřebuje diverzitu ve svém vedení. Nyní je na čase, aby totéž pochopila i veřejná správa.“ 

Thomas Schäfer, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO a.s., doplňuje: “Nesčetné studie prokázaly, že diverzitní týmy dosahují lepších výsledků: fungují udržitelněji, dosahují nadprůměrné ziskovosti a v komunikaci dokáží nalézt ten správný tón. Diverzita není módní slovo, je to spíše základní princip s hmatatelnými dopady na výkon a kulturu společnosti. V této oblasti bude společnost ŠKODA AUTO v čele pelotonu.”

Byznys pro společnost v tématech a aktivitách diverzity a inkluze pravidelně spolupracuje s týmem EU a zástupci 26 států, pomáhá firmám vytvářet diverzní a inkluzivní prostředí. V současné době má Charta diverzity 80 signatářů z řad českých firem, během Evropského dne diverzity se přidá dalších osm. Např. německá Charta diverzity má naproti tomu 3500 signatářů.

Stejně jako jiné iniciativy na prosazování diverzity, také Byznys pro společnost se zaměřuje na kultivování vztahů, zvyšování respektu a pochopení pro vzájemné odlišnosti a potíraní forem skryté i otevřené diskriminace v pracovním prostředí.

 
 

Další články

See all posts