Společnost IBM je největším výrobcem produktů a poskytovatelem služeb informačních technologií na světě s dlouhou tradicí inovací. První pobočka IBM v České republice byla založena již v roce 1932 jako první pobočka v regionu střední a východní Evropy a jako šestá v celé Evropě. Převažující činností IBM v České republice je prodej širokého spektra IT technologií od serverů a systémů pro ukládání dat až po software a IT služby včetně služeb konzultačních.

Integrální součástí strategie IBM jsou také programy firemní společenské odpovědnosti, jimiž IBM přispívá k řešení ekologických a sociálních problémů společnosti.

Společnost IBM věří, že firemní kultura postavená na hodnotách společenské odpovědnosti pomáhá nejen obchodu, ale zároveň definuje roli, kterou bychom měli hrát ve společnosti.

  • Snažíme se využívat naše technologie a expertizu k řešení celospolečenských problémů.
  • Strukturujeme své odpovědné programy tak, aby z nich plynuly maximální benefity společnosti.
  • Podporujeme své zaměstnance a  motivujeme je, aby se zapojili ve své komunitě.
  • Integrujeme korporátní občanství a společenskou odpovědnost do všech aspektů naší činnosti.

Už od svého vzniku se IBM výrazně angažovala a angažuje. Podílela se na zavádění amerického systému sociálního zabezpečení, prosazovala rovnost pohlaví, dokonce ještě dávno před tím než byla přijata potřebná legislativa, se vymezila proti rasismu a jako jedna z prvních společností podporovala zaměstnávání handicapovaných. Během uplynulých sta let nesymbolizuje IBM jen technologický, ale také společenský pokrok.

Důkazem toho je také koncept „Chytřejší planety“, který již několik let úzce propojuje naši obchodní strategii a strategii občanské příslušnosti, takzvané citizenship, a nabízí konkrétní možná řešení celospolečenských problémů založená na principu trvale udržitelného rozvoje.

 

Přihlášení člena

informace o členství

Sociální sítě

Newsletter

 
 

Další články

See all posts