Kdo pečuje o pečující?

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s organizací Byznys pro společnost vyhlašují nultý ročník ceny „Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employers 2021“. Hledají se zaměstnavatelé aktivně pomáhající těm svým lidem, kteří musejí skloubit práci s dlouhodobou péčí o své blízké.

Cenu „Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employers 2021“ vyhlašují společně Ministerstvo práce a sociálních věcí s BPS – Byznysem pro společnost, největší aliancí firem prosazující odpovědný a udržitelný přístup v podnikání u nás. Nultého ročníku ceny se mohou účastnit soukromí i veřejní zaměstnavatelé. Vyhlášení ceny bylo inspirováno zkušenostmi z poradny „Starám se a pracuji“ pro neformálně pečující (www.staramseapracuji.cz), kterou Byznys pro společnost provozuje již třetím rokem. Ocenění se dostane zaměstnavatelům, kteří vytvářejí pracovní prostředí vstřícné vůči neformálně pečujícím.

„Smyslem ceny ‚Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employers 2021‘ je napřít pozornost všech českých zaměstnavatelů k významným trendům na trhu práce, jako je stárnutí populace, mezigenerační spolupráce a respekt. Hledáme zaměstnavatele aktivně vytvářející podmínky pro své zaměstnance a zaměstnankyně, kteří se mimo práci starají o své dlouhodobě nemocné blízké,“ představuje cenu Pavel Štern, ředitel programů Byznysu pro společnost.

Fenomén neformálně pečujících osob v ČR

Tzv. neformálně pečující se starají o své blízké – nejčastěji partnery, rodiče, děti a příbuzné – z důvodu nemocí stáří, vážného úrazu, těžké nemoci nebo dlouhodobého hendikepu. Bezmála dvě třetiny těchto neformálně pečujících jsou přitom ženy ve věku 35 až 64 let.

„V České republice jsou téměř dva miliony lidí, kteří chodí do práce, a přitom ve volném čase pečují o někoho ze svých blízkých. Někdo takový se tedy najde v naprosté většině firem. Zaměstnavatelé si to však mnohdy neuvědomují a pracujícím jejich dvojí roli nijak cíleně neusnadňují. Soutěž je jednou z cest, jak na současný stav upozornit a změnit ho. Pečujících lidí navíc bude v budoucnu přibývat spolu s tím, jak populace stárne,“ uvádí ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Letošní nultý ročník bude podle organizátorů specifický: „Nebudeme vyhlašovat jediného vítěze, jde nám o to zapojit co nejvíce nominovaných, kteří splní zadaná kritéria. Ti všichni budou zařazeni do národního seznamu zaměstnavatelů, kteří vytváří pracovní prostředí přátelské k neformálně pečujícím, a poslouží jako příklad dobré praxe pro ostatní,“ vysvětluje Pavel Štern.

Zaměstnavatelé se mohou přihlásit do 31. července 2021 na stránce www.pecujicizamestnavatel.cz.  

Z přihlášených zaměstnavatelů organizátoři sestaví vůbec první národní seznam zaměstnavatelů přátelských vůči neformálně pečujícím („Caregivers Friendly Employers“).

Zaměstnavatelé se budou ucházet o cenu ministryně práce a sociálních věcí za inovativní přístupy k tématu neformálně pečujících. Výsledky nultého ročníku budou vyhlášeny na každoroční konferenci Fórum rodinné politiky, která letos proběhne 7. září 2021 v Praze.

Bližší informace naleznete na https://www.subscribepage.com/pecujicizamestnavatel2021

Bližší informace rád předá:

Pavel Štern

Mobil: 607 919 028

E-mail: stern@byznysprospolecnost.cz

Projekt Podpora pečujících osob na trhu práce, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008208, je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost

 
 

Další články

See all posts