Nová česká publikace o Age Managementu

 

Age Management – Jak řídit a rozvíjet lidské zdroje v kontextu věku a demografických změn„, tak se jmenuje nejnovější odborná studie, vydaná Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR ve spolupráci s platformou Byznys pro společnost.

Publikace rozebírá témata, kterými se zabývá napříč byznysem čím dál víc lidí. Stárnutí zaměstnanců, prodlužování jejich pracovní kariéry, změny v jejím průběhu s ohledem na dosažený věk, oddalující se odchod na penzi ve světle demografických změn, patří v České republice, ale i v Evropě, k zásadním společenským a ekonomickým tématům.

Kniha představuje mimo jiné výsledky pilotního ověření nástroje/metody pro zjišťování nastavení procesů age managementu ve firmách/institucích prostřednictvím metody LEA (Lifelong Employability Assessement), kterou v ČR exkluzivně nabízí Byznys pro společnost. A také výsledky anket mezi zaměstnavateli i sociálními partnery týkající se fenoménu stárnutí pracovních sil a zkušeností s využíváním procesů age managementu.

Autoři publikace o Age Managementu se zaměřili i na další důležitá související témata: inovativní koncepty společenské odpovědnosti firem/zaměstnavatelů, diverzitu či flexibilitu pracovního trhu. Kniha tak nabízí inspiraci „novými“ myšlenkami i konkrétními zkušenostmi, a to jak z domácí, tak zahraniční praxe.

Máte-li zájem o více informací, kontaktujte Pavla Šterna, stern@byznysprospolecnost.cz

Publikace Age Management – „Jak řídit a rozvíjet lidské zdroje v kontextu věku a demografických změn“

Ke stažení zde:

1435862609_2

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts