ODPOVĚDNĚ 2030 – EUROPEAN GREEN DEAL

 

Udržitelná Evropa a European Green Deal

Dne 26. listopadu uspořádal Byznys pro společnost, největší platforma pro odpovědné podnikání v České republice, ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice virtuální kulatý stůl s podtitulem Udržitelná Evropa a European Green Deal.  Akce se konala pod záštitou Dr. Christopha Isranga, velvyslance Spolkové republiky Německo, která aktuálně předsedá Radě Evropské unie.  

Akce proběhla v rámci kampaně ODPOVĚDNĚ 2030. Byznys pro společnost pozval k virtuálnímu kulatému stolu a k diskusi nad tématy Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal) i sdílení příkladů dobré praxe reprezentanty firem a zástupce institucí státní správy i místní samosprávy napříč různými sektory a regiony. Všechny zúčastněné pojí přesvědčení, že Zelená dohoda pro Evropu je novou a jedinečnou přežitostí pro všechny zainteresované podílet se na vytváření udržitelné Evropy.

Dana Kovaříková, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, k důležitosti tématu udržitelnosti uvádí: „Klimatická krize představuje vskutku existenciální problém: Pokud nic neuděláme, následky pro životní prostředí, zdraví lidí i bezpečnost budou katastrofální. Proto je nyní třeba jednat anticipativně s vědomím, že náklady, které se na počátku jeví jako vysoké, jsou v konečném důsledku zanedbatelné. Kroky, které podnikneme v boji proti klimatické změně, se nám mnohonásobně vrátí, ať už v podobě zdravějšího životního prostředí, ekologických inovací výrobních procesů nebo třeba jako nové pracovní příležitosti. Role Evropy jakožto vzoru pro zbytek světa, jakéhosi exportéra standardů, je v tomto směru klíčová.“

Aliance pro odpovědné podnikání Byznys pro společnost dlouhodobě usiluje o to, aby se členské firmy BPS staly ambasadory udržitelného a odpovědného podnikání v České republice a byly inspirací pro další společnosti a zaměstnavatele, pro své dodavatele a obchodní partnery a motivovaly své zaměstnance a komunity, ve kterých podnikají. „Naše členské firmy navzdory pandemii inovují své byznys modely, přicházejí s aktivitami a opatřeními proti změně klimatu, přecházejí k udržitelným výrobním a spotřebním postupům, zaměřují se na inovace. Uvědomují si, že k reálným změnám a skutečným výsledkům je třeba mezioborových a mezisektorových partnerství a funkčních formátů spolupráce,“ uvádí Daniela Němcová, ředitelka Byznysu pro společnost. „O spolupráci a podpoře bylo také dnešní setkání: Zelenou dohodu vnímáme jako velkou výzvu a příležitost zásadně přenastavit dosavadní způsob života ve všech směrech, změnit svůj způsob myšlení. Je třeba, aby se téma udržitelnost rozšířilo nad rámec networkingových skupin a stalo se mainstreamem,“ dodává Daniela Němcová.

Pozvání k virtuálnímu kulatému stolu přijali:

  • H. E. Christoph Israng – velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR
  • Dana Kovaříková – vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR
  • Josef Schwarz – ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise v ČR
  • Anna Pasková – ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje Ministerstvo životního prostředí
  • Jiří F. Krist – zástupce MAS Opavsko
  • Milan Čigáš – tajemník, Městský úřad Litoměřice
  • Tomáš Pirkl – manažer útvaru reprezentační kancelář ČEZ v Bruselu
  • Zuzana Holá – Head of Communication & Sustainability, Vodafone Czech Republic
  • Jiří Hájek – ředitel Unipetrol výzkumně vzdělávacího centra UniCRE
  • Michal Vávra – místostarosta, Vrchlabí

a další zástupci a zástupkyně z řad odpovědných firem.

Záznam z virtuálního kulatého stolu můžete zhlédnout zde: https://youtu.be/WVxBv-_wMdk

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts