Udržitelná Evropa a European Green Deal

 

Byznys pro společnost ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a ve spolupráci Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v ČR vás srdečně zve k virtuálnímu kulatému stolu na téma „Udržitelné a odpovědné podnikání v ČR“ pod názvem:

„Udržitelná Evropa a European Green Deal“

Aliance pro odpovědné podnikání Byznys pro společnost v souladu se svými prioritami v oblasti udržitelného a odpovědného podnikání a v rámci kampaně „Odpovědně 2030“ dlouhodobě usiluje o to, aby se členské firmy aliance staly ambasadory udržitelného a odpovědného podnikání v České republice a byly inspirací pro další společnosti a zaměstnavatele, pro své dodavatele a obchodní partnery a motivovaly své zaměstnance a komunity, ve kterých podnikají. Zelená dohoda pro Evropu je novou a jedinečnou přežitostí pro všechny zainteresované v byznysu i v politice podílet se na vytváření udržitelné Evropy

Plánovaný kulatý stolů je součástí aktivit na podporu otevřeného dialogu a spolupráce na tématech Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal) na úrovni firem, státní správy, samosprávy, napříč různými sektory a regiony včetně sdílení příkladů dobré domácí a zahraniční praxe.

Kulatý stůl se uskuteční: 26. 11. 2020 od 10.00 do 12.30 hodin

Kulatého stolu se účastní:

 • H.E. Christoph Israng – velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR
 • Dana Kovaříková – vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR
 • Josef Schwarz – ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise v ČR
 • Anna Pasková – ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje Ministerstvo životního prostředí
 • Jiří F. Krist – zástupce MAS Opavsko
 • Milan Čigáš – tajemník, Městský úřad Litoměřice
 • Tomáš Pirkl – manažer útvaru reprezentační kancelář ČEZ v Bruselu
 • Zuzana Holá – Head of Communication & Sustainability, Vodafone Czech Republic
 • Jiří Hájek – ředitel Unipetrol výzkumně vzdělávacího centra UniCRE
 • Michal Vávra – místostarosta, Vrchlabí
 • a další zástupci a zástupkyně z řad odpovědných firem

Akci moderuje: David Klimeš, novinář a komentátor serveru Aktualne.cz

Link pro přihlášení a registraci: https://bit.ly/2IO1DRD

Těšíme na virtuální setkání s vámi!

Podrobnější program zveřejníme v průběhu příštího týdne.

Kontaktní osoba za BPS: Jana Nerušilová, nerusilova@byznysprospolecnost.cz

Virtuální kulatý stůl, který se uskuteční 26. 11. 2020 od 10 hodin, je součástí aktivit na podporu otevřeného dialogu a spolupráce na tématech Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal) na úrovni firem, státní správy, samosprávy, napříč různými sektory a regiony včetně sdílení příkladů dobré domácí a zahraniční praxe.

Více informací zde

English version of invitation

 
 

Další články

See all posts