Age Management – Cíle programu

 

Na co se v oblasti věkové diverzity zaměřujeme:

  • Řízení zaměstnanců z pohledu věku a životních cyklů
  • Propojování HR agendy firem se strategií státu a dalších stakeholderů
  • Výměna best practice: Přístupy v oblasti náboru, vzdělávání a rozvoje

Aktuální témata Age Managementu:

  • Generation Gap: nerovnovážné zastoupení generací ve firmě mezigenerační dialog · slaďování v různorodých týmech
  • Životní stádia zaměstnanců: nábor a výběr kariérní růst · motivační programy · příprava na odchod ze zaměstnání
  • Dlouhodobé zaměstnávání: strategie odměňování dlouhodobé cíle · práce vs. rodina

Pro více informací nebo v případě zájmu o zapojení do programu pište na: info@byznysprospolecnost.cz

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts