Cena „Caregivers Friendly Employers 2021“ hledá ohleduplné zaměstnavatele

 

Zaměstnavatelé se mohou přihlásit do 31. července 2021 na stránce www.pecujicizamestnavatel.cz. Výsledky nultého ročníku budou vyhlášeny na každoroční konferenci Fórum rodinné politiky, která letos proběhne 7. září 2021 v Praze.

V České republice dnes žijí skoro 2 miliony lidí, kteří současně pracují a pečují o někoho blízkého. Říká se jim neformálně pečující – pečují o blízké po vážném úrazu či s dlouhodobým hendikepem, nejčastěji však o své stárnoucí rodiče či prarodiče.

A jelikož populace s rostoucí délkou dožití v úhrnu „stárne“, stává se právě taková péče nedílným společenským fenoménem. Říká se mu také „sendvičová generace“ a označuje produktivní část společnosti, která v určité fázi svého života musí skloubit péči o vlastní děti, práci a péči o rodiče trpící nemocemi stáří.

Vzhledem k tomu, že péče je ve společnosti mnohem více spojována s “ženským údělem”, platí, že až dvě třetiny z neformálně pečujících v České republice jsou právě ženy, a to nejčastěji ve věku 35 až 64 let.

Jak by se dalo této skupině od jeho břemene ulehčit? Kromě státních příspěvků a celkové podpůrného sociálního systému včetně většího zapojování mužů do péče mají klíčovou roli i zaměstnavatelé…

Česká firemní kultura má v této oblasti řadu limitů, ale i inovativních inspirací. Vzhledem k populačním trendům je zřejmé, že skloubení neformální péče se zaměstnáním bude v budoucnu čelit dost možná většina produktivní části společnosti. Je proto nejvyšší čas otevřít toto téma i na trhu práce a navázat vzájemný dialog se zaměstnavatelskou sférou.

Právě o takový krok se pokoušíme v organizaci Byznys pro společnost, která v partnerství a spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí spustila nultý ročník ceny „Caregivers Friendly Employers 2021“ neboli „Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím“.

Inspirovali jsme se zkušenostmi z naší poradny „Starám se a pracuji“ pro neformálně pečující (www.staramseapracuji.cz), kterou provozujeme už tři roky. Smyslem ceny je napřít pozornost zaměstnavatelů na výrazné trendy pracovního trhu, jako je stárnutí populace či mezigenerační spolupráce. Hledáme zaměstnavatele aktivně vytvářející podmínky pro své zaměstnance a zaměstnankyně, kteří se mimo práci starají o ty, kteří jsou na jejich péči závislí.

Je to nultý ročník, což znamená, že nebudeme vyhlašovat jediného vítěze. Jde nám o to zapojit co nejvíce nominovaných, kteří splní kritéria. Z těch sestavíme vůbec první Národní seznam zaměstnavatelů, kteří vytváří pracovní prostředí přátelské k neformálně pečujícím. Tito zaměstnavatelé pak mohou reprezentovat příklad dobré praxe a potřebnou inspiraci pro ostatní.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts