Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employers 2021

 

Výsledky nultého ročníku slavnostně vyhlášeny!

Aliance odpovědných firem Byznys pro společnost v partnerství s Ministerstvem práce a sociálních věcí slavnostně vyhlásily a předaly první ocenění v nultém ročníku ceny „Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employers 2021“. Oceněni byli zaměstnavatelé vstřícní a přátelští k tzv. neformálně pečujícím, tedy lidem, kteří musejí skloubit práci s dlouhodobou péčí o své blízké. Slavnostní vyhlášení prvních výsledků nultého ročníku ceny se uskutečnilo v rámci konference Fórum rodinné politiky dne 7. září 2021 v Praze.

Cenu partnersky připravily a organizují Byznys pro společnost a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Společně vyhlásily nultý ročník ceny „Caregivers Friendly Employers 2021“ neboli „Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím“. Inspirací a podnětem pro vznik ceny byla i praxe a zkušenosti z projektu Byznysu pro společnost „Starám se a pracuji“ pro neformálně pečující (www.staramseapracuji.cz). Smyslem ceny je napřít pozornost a zájem zaměstnavatelů na výrazné trendy pracovního trhu, jako je stárnutí populace či mezigenerační spolupráce. Hledá se zaměstnavatel aktivně vytvářející podmínky pro své zaměstnankyně a zaměstnance starající se o ty, kteří jsou na jejich péči závislí.

Do nultého ročníku ceny se přihlásili nejen zaměstnavatelé reprezentující soukromý sektor a patřící k velkým mezinárodním společnostem, ale jsou zde zastoupeni i velcí domácí zaměstnavatelé, zaměstnavatelé ve veřejné správě a samosprávě i ti menší z neziskového sektoru. Cílem nultého ročníku bylo zejména upozornit a vyzvednout téma neformální péče, motivovat a inspirovat jak nominované zaměstnavatele, tak i další zaměstnavatele k dobré praxi a přátelskému přístupu vůči neformálně pečujícím.

„Vedle státu zde mají klíčovou roli samozřejmě zaměstnavatelé. Česká firemní kultura má v této oblasti řadu rezerv a limitů, ale i inovativních inspirací. Vzhledem k populačním trendům je zřejmé, že skloubení neformální péče se zaměstnáním bude v budoucnu čelit dost možná většina produktivní části společnosti. Je proto nejvyšší čas otevřít toto téma i na trhu práce a navázat intenzivní a vzájemný dialog se zaměstnavatelskou sférou,“ říká Daniela Němcová, ředitelka BPS Byznys pro společnost.

V nultém ročníku Ceny porota vyhodnotila celkem 16 nominací přihlášených zaměstnavatelů. Zařazením na „1. národní seznam zaměstnavatelů přátelských k neformálně pečujícím“ byly oceněny všechny hodnocené společnosti a organizace. „1. seznam zaměstnavatelů přátelských k neformálně pečujícím“ by měl být prestižní metou, značkou a společenstvím, kam bude chtít většina zaměstnavatelů v České republice dříve nebo později patřit.   

 • 1. Česká společnost, z. s.
 • COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • Československá obchodní banka, a.s.
 • ČEZ, a. s., mateřská společnost Skupiny ČEZ
 • Deutsche Boerse Group
 • Kyndryl Client Center, s.r.o. (dceřiná společnost IBM)   
 • Komerční banka, a.s.
 • Krajský úřad Středočeského kraje
 • Město Kopřivnice
 • Městská část Praha 7
 • MONETA Money Bank
 • PricewaterhouseCoopers, Czech republic, s.r.o.
 • Statutární město Most – Magistrát města Mostu
 • Tesco Stores ČR a.s.
 • Vochomůrky, z.s.

Porota také rozhodla v nultém ročníku o udělení Ceny ministryně práce a sociálních věcí za inovativní přístup k neformálně pečujícím těmto společnostem a organizacím:

 • COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
 • ČEZ, a. s., mateřská společnost Skupiny ČEZ
 • Městská část Praha 7
 • Město Kopřivnice
 • MONETA Money Bank, a.s.

V České republice dnes žijí skoro 2 miliony lidí, kteří současně pracují a pečují o někoho blízkého.  Taková péče se stává společenským fenoménem a pro značnou část neformálně pečujících platí označení „sendvičová situace či generace“. Ocenění cílí na zaměstnavatele, aby vycházeli rodinám vstříc a umožňovali sladit práci a osobní život,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts