Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. patřící do skupiny Vienna Insurance Group, zahájila své působení na českém pojistném trhu v roce 1995. V dnešní době je jednou z předních pojišťoven s pobočkami po celé republice.

V rámci společenské odpovědnosti jsme se zaměřili například na digitalizaci většiny papírových dokumentů, které zpracováváme. Ať už jde o smlouvy našich klientů nebo dokumenty týkající se pracovních poměrů našich zaměstnanců.

Více než polovina našich kolegyň a kolegů se pravidelně každý rok účastní dobrovolnického dne „Den sociální aktivity“. Z pestré nabídky neziskových organizací si mohou vybrat oblast, kde chtějí pomáhat manuálně, například s úpravou a údržbou prostředí nebo v rámci expertního dobrovolnictví, například s marketingem, IT nebo v oblasti financí.

Zapojujeme se i do dalších projektů, které mají společenský dopad. Jedním z oblíbených projektů je „Snídaně, která pomáhá“, jejíž součástí je sbírka finančních prostředků na předem stanovený projekt. Naposledy jsme pomáhali například zaměstnancům Tiché kavárny, která zaměstnává lidi se sluchovým handicapem nebo naše finanční pomoc směřovala na rehabilitace pro 12letou Karolínku, která ve 3 měsících prodělala zánět mozku a zůstaly jí trvalé následky.

V době pandemie nemoci Covid 19 se nemohly konat výše uvedené dobrovolnické akce.  Zaměřili jsme se tedy na materiální pomoc a poskytli například hygienické pomůcky do domů sociální péče, domovů pro seniory nebo počítače pro děti v dětských domovech.  Připojili jsme se také k projektu zapojimse.cz organizovaným Byznysem pro společnost, který dokáže efektivně zkoordinovat pomoc na potřebná místa.

V ČPP podporujeme především rovné příležitosti pro muže i ženy a skloubení pracovního se soukromým životem. Jsme v kontaktu s kolegyněmi na rodičovské dovolené, které zveme na pravidelná setkání a snažíme se jim ulehčit návrat do práce. Maminky mají možnost účastnit se i interních kurzů, zaměřených na posílení počítačové gramotnosti, relaxační techniky a příležitostně i dalších rozvojových kurzů. Mohou pracovat z domova a také využívat Baby office na naší centrále v Praze.

Vážíme si všech našich zaměstnanců. Flexibilita a solidarita vůči našim zaměstnancům je klíčová pro naši firemní kulturu. Vyšší procento našich zaměstnanců tvoří věková skupina nad padesát let. Jedná se o dlouholeté, loajální kolegyně a kolegy. Ceníme si jejich profesních a životních zkušeností. Přínosem a předností těchto zaměstnanců ve smíšených týmech je ochota sdílet tyto zkušenosti, jejich role je navíc nezastupitelná v případě zaškolování nových pracovníků.

Od roku 2017 jsme členem Evropské Charty diverzit, kterou jsme stvrdili naším podpisem a závazky opět v roce 2020. Diverzitu vnímáme jako princip, který umožňuje všem lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti plně rozvinout jejich osobní potenciál. Zavazujeme se vytvářet pracovní prostředí, které je otevřené každému nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotnímu stavu, věku či sexuální orientaci.

Spolupráci s Byznysem pro společnost vnímáme jako možnost inspirovat se, odhalit rezervy a posunout se v našem úsilí dál. Vítáme i možnost sdílet zkušenosti napříč firmami.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts