Český večer v Microsoft Centru v Bruselu

 

Zástupci Evropské komise a neziskového sektoru v České republice se sešli na půdě prezentačního centra Microsoft, aby diskutovali o příležitostech, které poskytují technologické inovace. Akci zahájil Martin Povejšil, velvyslanec ČR při EU, který ve svém projevu zmínil velký přínos moderních technologií pro zvýšení konkurenceschopnosti evropských ekonomik a o změnách životního stylu dnešní populace. Velvyslanec Povejšil připomněl, že informační technologie jsou jen prostředkem, a v centru všeho jsou a budou vždy lidé.

Europoslankyně Martina Dlabajová ve svém vystoupení poukázala na velké změny, které díky novým technologiím nastávají v oblasti vzdělávaní a budování občanské společnosti.

Byznys pro společnost (BPS), jako největší platforma sdružující firmy, prosazující odpovědné a udržitelné podnikání, nemohla u této diskuse chybět. Zástupci BPS zdůraznili, že s nástupem ICT se tradiční pohled na zaměstnance a kariéru zásadně mění. Pro novou generaci platí výrazně odlišné preference, životní styl a cíle, které ovlivňují rozhodování o volbě povolání. Tyto odlišnosti jsou rizikové pro klasická průmyslová odvětví a profese, protože jsou touto generací vnímány mnohem více kriticky – jako málo perspektivní, nedostatečně odměňované a málo prestižní. Výzvou pro českou ekonomiku a trh práce v příštích letech bude také situace, kdy počet absolventů významně poklesne a trh práce nezíská dostatečnou náhradu za lidi odcházející do důchodu.

Zástupci BPS také upozornili na několik fenoménů české ekonomiky:

na jedné straně stárnoucí populace, a na druhé podpora brzkých odchodů do důchodu; vyhledávání talentů výhradně mezi mladými lidmi, a přitom absolventů není dostatek; nevyužitý potenciál žen, které tvoří polovinu práceschopné populace.

„Aby firmy lépe čelily těmto výzvám, diskutujeme se zaměstnavateli o potřebě diverzifikovat strukturu zaměstnanců, vychovávat zaměstnance, kteří se dokáží přizpůsobit změnám, budou ochotni učit se nové věci, budou otevřeni pokroku a případně schopni měnit profesi i několikrát za kariéru. Pro podniky to představuje velkou výzvu, protože musí mít nastavené systémy identifikace talentů a systémy rozvoje zaměstnanců“, zdůrazňuje Vesselin Barliev, ředitel pro vnější vztahy BPS a dodává, že pod hlavičkou evropské Charty Diverzity pracuje Byznys pro společnost na změně politiky a strategie u velkých zaměstnavatelů i u státu.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts