ČEZ společně se Škoda AUTO hledají nové uplatnění pro baterie z elektroaut

 

Mezi dlouhodobé lídry v rámci ocenění TOP Odpovědná firma patří Skupina ČEZ. V loňském roce se společnost umístila mezi TOP devítkou nejlepších firem v ratingu TOP Odpovědná velká firma. Stejně tak v loňském roce získala oceněni za umístění mezi nejlepší osmičkou v další strategické kategorii TOP Odpovědná firma v reportingu.

Jak se Skupina ČEZ za rok ve společenské odpovědnosti a udržitelnosti posunula, a jaké nové aktivity chystáte?

V oblasti ESG se rozvíjíme opravdu dynamicky. Máme za sebou první rok členství v UN Global Compact a připojili jsme se také k iniciativě CEO Water Mandate. Jako první oficiální podporovatelé TCFD v České republice jsme vydali TCFD Report a zahrnuli jsme TCFD index do naší Zprávy o udržitelném rozvoji.

Náš krátkodobý dekarbonizační cíl úspěšně získal validaci SBTi, a uskutečnili jsme historicky první emisi dluhopisů vázaných na udržitelnost. Intenzivně se připravujeme se na vykazování nefinančních dat podle směrnice CSRD a spustili jsme iniciativy týkající se dodavatelského řetězce, klimatických rizik, politik řízení, biodiverzity a zapojení našich stakeholderů při analýze dvojí materiality. Transparentnost je pro nás prioritou a pravidelně aktualizujeme datovou knihovnu, která v současné době obsahuje již 1748 ukazatelů.

Co pro Vás loňský skvělý výsledek v hlavní ceně TOP Odpovědná velká firma znamenal a jak Vás motivoval k dalším aktivitám v oblasti CSR a udržitelnosti? (Ocenění získává firma, která systematicky, komplexně, strategicky a inovativně rozvíjí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti, a která se angažuje ve všech hlavních oblastech společenské odpovědnosti a udržitelnosti).

Úspěšná účast v prestižních soutěžích pro nás znamená ocenění naší práce a potvrzení ESG strategie celé společnosti. Obzvlášť nás těší, že obstojíme v domácí i zahraniční konkurenci, a potvrzujeme tak svou pozici lídra v oblasti udržitelnosti. Chceme držet krok s rychlým rozvojem ESG a s očekáváním našich stakeholderů. Máme velkou motivaci se posouvat dál, a to nejen kvůli regulatorním povinnostem, ale hlavně proto, že to má smysl.

Leitmotivem jubilejního 20. ročníku TOP Odpovědná firma jsou inovace. „TOP odpovědná firma v inovacích“ je letošní speciální kategorie. Inovace vnímáme jako klíčové téma pro budoucnost, zejména v kontextu „zelené a energetické transformace“. Jak s tímto tématem pracujete u Vás?

Náš venture kapitálový fond Inven Capital rozšířil své strategické partnerství s Evropskou investiční bankou a získal dalších 50 milionů eur na financování inovativních start-upů v oblasti čistých technologií a dekarbonizace. Inven Capital do svého investičního procesu zavádí ESG screening a aktivně podporuje společnosti ze svého portfolia, aby uplatňovaly osvědčené postupy v oblasti udržitelnosti. Jeho nejnovější investicí je izraelská společnost WINT, která se zaměřuje na úspory vody v budovách, v průmyslu a na stavbách pomocí umělé inteligence.

Dekarbonizace českého hospodářství vyžaduje inovativní přístupy i nová řešení. Proto se spojujeme s partnery jako je ŠKODA AUTO a v rámci širší spolupráce v moderní energetice chceme významněji zapojit elektroauta do služeb energetiky nebo najít nové uplatnění pro baterie z elektroaut. První společné projekty už odstartovaly. Baterie z elektromobilů budou fungovat například v inovačních centrech v Ivančicích a v EP Rožnov, kde budeme poprvé v České republice zkoušet systém vehicle-to-grid, tedy využití elektromobilů jako baterie pro stabilizaci distribuční sítě.

Až do 7. září 2023 mají firmy stále ještě čas přihlásit se na jubilejní 20. ročník prestižních ocenění TOP Odpovědná firma 2023. Leitmotivem TOP Odpovědná firma 2023 jsou inovace, které představují jeden ze tří klíčových pilířů „Spravedlivé zelené transformace“, v podstatě nejdůležitější součásti, „Zelené dohody pro Evropu“ (Green Dealu). Těšíme se na strategie a projekty odpovědných firem, a to nejen v letošní speciální kategorii TOP Odpovědná firma v inovacích. Rádi bychom vám v čase, který stále ještě zbývá do podání přihlášek, přiblížili strategie a projekty odpovědných firem, které získaly ocenění v loňském ročníku, a zároveň nahlédli do jejich plánů v oblasti společenské odpovědnosti, udržitelnosti a inovací. Přinášíme Vám „letní seriál s lídry v odpovědném udržitelném a podnikání.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts