Flexicurity – vítězství pro všechny – zaměstnavatele, zaměstnance, odbory

 
Flexicurity 2023
Loga pořadatelů Flexicurity

Byznys pro společnost ve spolupráci s Velvyslanectvím Dánského království v ČR a poslankyní Parlamentu ČR Michaelou Opltovou vás srdečně zvou na kulatý stůl pod názvem

„Flexicurity – Inovace pracovního trhu – Dánská inspirace“

Jak by mohl fungovat dánský model flexibilní práce v českých podmínkách? Proč stojí za to se jím inspirovat? Co by se muselo v českém prostředí změnit? Jak se dá budovat úspěšná a udržitelná spolupráce státu, zaměstnavatelů a odborových organizací? Proč v Dánsku nepotřebují vše regulovat zákoníkem práce, ale naopak kolektivní dohodou zaměstnavatelů a odborů? Na uvedená témata a další budeme společně hledat odpovědi na unikátním kulatém stole, který se uskuteční:

19. 9. 2023 v čase od 9:30 do 12:00 v Poslanecké sněmovně v prostorách výboru pro životní prostředí, Sněmovní 1, Praha 1, 118 00.

„V Dánsku model Flexicurity umožnil velmi dobré hospodářské a sociální výsledky. To platí i pro období hospodářského poklesu, jako je pandemie COVID-19. Jádrem Flexicurity je paradoxně kombinace menší jistoty zaměstnání na straně jedné a velkorysého systému podpory příjmu v případě ztráty zaměstnání na straně druhé. Existuje však ještě třetí zásadní prvek dánského modelu, kterým je velmi účinná aktivní politika zaměstnanosti. Veřejné investice do tohoto modelu jsou značné a v roce 2019 činily 12,7 miliard EUR. Pro český trh práce by mohlo být velmi inspirativní podívat se na výhody, které přináší dánský model Flexicurity. Jedním z jeho hlavních přínosů je, že vytváří vysokou pracovní mobilitu, z níž mají prospěch jak zaměstnavatelé, tak i zaměstnanci, například proto, že přispívá k velmi nízké strukturální nezaměstnanosti,“ uvedl dánský ambasador v České republice J.E. Søren Kelstrup, který bude exkluzivním hostem kulatého stolu.

Program kulatého stolu zahrnuje dvě hlavní části:

  • Prezentaci unikátního dánského systému trhu práce Flexicurity za osobní účasti velvyslance J.E. Sørena Kelstrupa a Jeppeho Sørensena, experta Dánské odborové konfederace
  • Diskuzní blok odpovědných firem, stakeholderů z veřejné správy, odborů, zaměstnavatelských asociací k možnostem uplatnění a využití dánského modelu trhu práce Flexicurity v České republice

Program kulatého stolu navazuje na úspěšné konference organizované Byznysem pro společnost a Konfederací podnikatelských a zaměstnavatelských svazů s podporou EU a rovněž v úzké spolupráci s dánskou ambasádou a dánskými experty a expertkami v roce 2018 pod názvem Flexicurity – Skandinávská inspirace.

Kulatý stůl je součástí programu Byznysu pro společnost Dialog s veřejnou správou, jehož cílem je posilovat a vytvářet příležitost pro vzájemnou debatu mezi odpovědnými firmami a veřejnou správou včetně sdílení dobré praxe.

Akce je prezenční a současně bude streamovaná v online prostředí. Jednacími jazyky budou čeština a angličtina, simultánní tlumočení bude zajištěno. Kapacita sálu je 40 míst.

Kontakt:

Kamila Čubanová
manažerka diverzity, zástupkyně ředitele
tel.: 724 202 626
e-mail: cubanova@byznysprospolecnost.cz


Těšíme se na setkání s vámi

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts