Chartu Diverzity podepsala první logistická společnost

 

Společnost GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA se jako první logistická společnost připojila k signatářům Charty Diverzity. Společně s ostatními bude posilovat vnímání tématu diverzity na pracovišti a podporovat atmosféru vzájemné důvěry a respektu.

GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA se zavazuje vytvářet pracovní prostředí, které bude otevřené každému nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci. Podepsání Charty Diverzity přináší společnosti cennou příležitost zapojit se do širší diskuze na toto téma a sdílet s ostatními firmami nejlepší praxe a zkušenosti z této oblasti.

Více ZDE.

 

 
 

Další články

See all posts