Dánský velvyslanec v Česku: Cirkulární ekonomika má pozitivní dopad na životní prostředí i společnost

 

V úterý v sídle Zastoupení Evropské komise v Česku proběhne v úterý 26. září unikátní debata čtyř skandinávských velvyslanců na téma cirkulární ekonomika. Ambasador Dánska v Česku Søren Kelstrup o tématu hovoří v krátkém rozhovoru pro Byznys pro společnost. „Integrace principů cirkulární ekonomiky do iniciativ CSR umožňuje firmám sladit své postupy se zásadami udržitelnosti, a má zároveň pozitivní dopad na společnost a životní prostředí,“ uvedl.

Jaký příklad dobré praxe v oblasti cirkulární ekonomiky byste zmínil?

Pokud hledáte v Dánsku inspiraci v oblasti cirkulární ekonomiky, podívejte se na průmyslovou symbiózu v Kalundborgu vybudovanou v roce 1972 nebo v přístavu Aalborg. Jsou to zářné příklady jedinečné spolupráce při optimalizaci zdrojů mezi 16 a 25 veřejnými a soukromými společnostmi z různých odvětví. Vytvořily oběhový ekosystém, kde se odpad a vedlejší produkty z jedné společnosti stávají cennými zdroji pro ostatní.

V čem spatřujete největší výhody tohoto systému?

Výrobní náklady mohou být kvůli surovinám velmi vysoké. Produktivita zdrojů je a bude důležitým konkurenčním parametrem. Cirkulární ekonomika může evropským společnostem přinést významné úspory nákladů a zvýšit konkurenceschopnost. Rozhodně bychom měli podporovat inovace, které nám pomohou zvýšit efektivitu nakládání se zdroji.

Kde se mohou odpovědné firmy inspirovat?

Dánsko sdílí příklady řešení oběhového hospodářství prostřednictvím „State of Green“, což je neziskové partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi dánskou vládou a třemi předními podnikatelskými sdruženími v zemi. Na jejich webových stránkách najdete praktické případy, které mimo jiné ilustrují, jak oběhové obchodní modely šetří výrobní náklady.

  • Průmyslová symbióza: 25 dánských společností si vyměňuje zbytkové a přebytečné produkty, jako je voda, energie nebo materiály.
  • Systém zálohování a vracení pro recyklaci nápojových plechovek a lahví
  • Projekt cirkulárního sociálního bydlení
  • Recyklace umělého trávníku
  • Opětovné využití starých cihel pro budování zelenější budoucnosti
  • Použitá izolace, vyřazený porcelán a sanitární keramika upcyklované do nové izolace
  • A mnoho dalších – více najdete na tomto odkaze: 10 Examples of Circular Economy Solutions | Explore the practical cases (stateofgreen.com

Jaké jsou dopady cirkulární ekonomiky?

Integrace principů cirkulární ekonomiky do iniciativ CSR umožňuje firmám sladit své postupy se zásadami udržitelnosti, a má zároveň pozitivní dopad na společnost a životní prostředí. Přijetím těchto iniciativ mohou firmy přispět ke snížení množství odpadu, zachování zdrojů a k podpoře odolnějšího a regenerativnějšího hospodářského systému. Přijetí cirkulární ekonomiky v rámci iniciativ CSR může vést k udržitelným postupům, které jsou prospěšné jak pro firmu, tak pro celou společnost.

 Udržitelnost se v posledních letech stává pro firmy stále důležitějším hlediskem. Rostoucí zájem o zlepšování a řešení udržitelnosti přiměly mnoho firem, aby přehodnotily své dodavatelské řetězce. Díky dlouhé a bohaté tradici inovativních politik, které stimulují účinné využívání zdrojů i cirkulární ekonomiku, má Dánsko v oblasti cirkulární tranzice pokročilou výchozí pozici.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts