Dejte ženám větší prostor, posílí český trh práce

 

V Poslanecké sněmovně diskutovaly ženy z odpovědných firem, signatářů Charty diverzity s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou. Zazněly příklady dobré praxe, ale i náměty pro státní správu, jak postavení žen na trhu práce posílit. 

Cílem setkání bylo diskutovat zejména témata, jak motivovat a podporovat ženy, aby se mohly více uplatňovat v řídících a odpovědných pozicích nejen na trhu práce, ale i ve společnosti. „Debata na téma, proč by se ženy měly více uplatňovat ve společnosti a mít výraznější hlas, probíhá v naší společnosti již dostatečně dlouho. Nyní je třeba věnovat pozornost praktickým otázkám, jak a kde by se ženy měly na trhu práce a ve společnosti výrazněji uplatňovat,“ řekl v průběhu debaty ředitel Byznys pro společnost Pavel Štern.

Při svých pravidelných cestách po regionech naší země se pokaždé snažím vyhradit si dost času na setkání nejen s nadějnými komunálními političkami, ale také na diskusi s úspěšnými místními podnikatelkami, inovátorkami a veřejně činnými dámami, které se dnes a denně zasazují o postupné zlepšení konkrétních podmínek ve svém bezprostředním okolí. Právě ony jsou pro mě zdrojem nesmírné inspirace, motivace i cenné zpětné vazby při další práci v čele Poslanecké sněmovny. Výrazem toho je konečně i toto setkání okolo kulatého stolu,“ řekla v úvodu předsedkyně Markéta Pekarová Adamová.

Výrazné ženské osobnosti z řad odpovědných firem dlouhodobě a pozitivně ovlivňují nejen korporátní, ale i veřejný sektor, zejména v oblasti „best practice,“ respektive jejich firem v systémové podpoře kariérního a profesního růstu žen. Inovativní přístup odpovědných firem k vytváření vstřícných podmínek pro profesní a kariérní uplatnění žen může být inspirací nejen pro soukromý sektor, ale i pro ten veřejný. A vzájemný dialog významných osobností byznysu, veřejné správy a politiky, je pro to nezbytnou podmínkou.

„Pro otázky diverzity, inkluze a genderové rovnosti vznikla proto zaměstnanecká platforma MON FAIR, která je poradním orgánem představenstva Skupiny Moneta. Její členové předkládají návrhy, které podporují rozmanité a spravedlivé pracovní prostředí a férové odměňování. Podpora genderové rozmanitosti je prvním z pilířů a jejím cílem je zvýšení počtu žen v managementu a odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů,“ uvedla Klára Escobar, HR Director firmy MONETA Money Bank.

Lenka Vítkovská Hauptmanová, Group Country HR Director společnosti Forvia ji doplnila:

„Jako zástupce odpovědné společnosti, která má významný „footprint“ v České republice, cítím zásadní závazek mluvit a poukazovat na situace, kterým čelí ženy v korporátním prostředí. Vždy můžeme udělat víc. Můžeme víc naslouchat, sdílet, poukazovat na příběhy našich úspěšných žen a pomáhat v rámci místních komunit. Rosteme i díky našim ženám, a já si cením všech iniciativ a dialogů, které Charta Diverzity iniciuje.“

V mé generaci již ženy mohou dosáhnout úspěšné kariéry, ale čelí stále celé řadě předsudků a společenských očekávání. Myslím, že společnost stále neumí ocenit skutečný přínos žen a zejména využít to, že jsme jednoduše jiní, než muži. Ale celá řada firem již pochopila, že se prostředí zásadně mění a vytvářejí rovné podmínky, podpůrné programy i aktivně mění firemní kulturu tak, aby využili různorodost přístupů a oceňovaly mnohem více talentované ženy. Firmy a instituce, které tento trend nechytí, mohou být slepé i vůči jiných důležitým trendům, a to může do budoucna oslabit jejich konkurenceschopnost,“ dodala Pavlína Kalousová, která řídí firemní vztahy a komunikaci Plzeňského Prazdroje.

Charta diverzity má nového člena

V závěru setkání proběhla slavnostní ceremonie za osobní účasti předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové a zástupců Byznys pro společnost pro nového signatáře Charty diverzity, společnost E.ON Česká republika.

„Jsme velmi rádi, že jsme se stali členem tohoto exkluzivního klubu firem. Dnešní setkání žen odpovědného byznysu bylo pro mě obrovskou inspirací,“ řekl k tomu jednatel E.ON Česká republika Marian Rusko.

https://byznysprospolecnost.cz/gallery-view/setkani-zen-z-odpovednych-firem-s-predsedkyni-poslanecke-snemovny-marketou-pekarovou-adamovou/

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts