Diverzita a inkluze je stále důležitější

 

Důležitost diverzity ve firmách během koronavirové situace roste!

K evropské Chartě diverzity se přidalo 9 nových signatářských firem!

V květnu slaví Evropská komise 10 let od vzniku Charty diverzity. Při této příležitosti se během unikátní on-line akce, která propojila více než 70 firem a institucí, přidalo k Chartě diverzity nových 9 firem.  Akce, pořádaná pod záštitou poslankyně Markéty Pekarové Adamové, se zaměřila na diskusi nejvyšších manažerů a manažerek na téma podpory diverzity a jednotlivých skupin během koronavirového období, rostoucí nutnost slaďovat pracovní a soukromý život i dopad situace na některé ohrožené skupiny.

Mezi hlavní témata a inovace v práci označili manažeři a manažerky flexibilitu práce, využívání nových technologií i nový styl vedení a komunikace. Jak řekl Rudolf Urbánek z Microsoftu „kultura, kdy každý může říci svůj názor a vést otevřený dialog o tom, co potřebuje ke své práci, se osvědčila a ukázala v těchto dobách jako zcela kritická.“

Poslední měsíce otevřely nutnost nově se podívat na možnosti skloubit práci z domova se vzděláváním dětí a péčí o domácnost, jak oddělit soukromý a pracovní čas například při práci z domova, jak pomoci těm, kdo zůstali doma zcela sami a trpí izolací; jak přistoupit k tomu, že některé profese a činnosti mohou být vykonávány z domova a u jiných to nelze; jak zajistit aby nebyly znevýhodněny děti, které nemají doma dostatečné technické vybavení pro on-line výuku; jak pomoci rodičům, kteří jsou již teď často vyčerpáni a před sebou mají ještě další období bez školní docházky. Diskutující se shodli i na tom, že společnosti, které na diverzitě a flexibilních formách práce pracovaly dlouhodobě a systematicky, byly v mnoha směrech dobře připraveny.Správná integrace tématu diverzity do řízení firem je připravuje i na situace, jako je ta, ve které se nacházíme. Individuální přístup, podpora potřeb jednotlivých skupin na trhu práce i otevřenost a respekt se ukazují jako jasné benefity pro firmy, které na diverzitě pracují,“ potvrzuje závěry Marie Zemanová z Byznysu pro společnost, která Chartu diverzity u nás zaštiťuje.

Díky on-line formátu vystoupilo, ať už přímo v panelových diskusích či prostřednictvím videí, mnoho respektovaných a špičkových osobností. Například Irena Moozová (Evropská komise), Pavlína Kalousová (Plzeňský Prazdroj), Rudolf Urbánek (Microsoft), Mounii El Hilali (IKEA), John Hollows, Marcela Suchánková, Helené Goessaert, Denisa Parkosová a Barbora Ječmenová (ČSOB), Jana Šrámová a Miroslav Jedlička (Škoda Auto), Martina Grygar Březinová (Egon Zehnder), Martina Tintěrová (Dentons), Daniela Hrbková (Tesco) a další.

Na akci zazněla jednoznačná poptávka po větší podpoře ze strany státu pro firmy, které aktivně pracují s diverzitou a inkluzí, stejně jako poptávka po snižování administrativy a větší digitalizaci komunikace mezi státem a zaměstnavateli. Zmíněna byla i tzv. stříbrná ekonomika, tedy téma zaměstnávání pracovníků z vyšších věkových skupin.

Na klíčové roli diverzity ve společnosti se shodli všichni účastníci. John Artur Hollows, generální ředitel ČSOB, připomněl, že jednou z příčin hluboké celosvětové krize z roku 2008 byla nízká pozornost právě k diverzitě.

Diverzita naši společnost posiluje. Zejména když je spojena s hodnotami jako respekt, solidarita a ochrana znevýhodněných skupin. Dělá firmy silnějšími a přináší jim konkurenční výhodu tím, že mají přístup k širšímu spektru zaměstnanců. A lidé pracující v nich jsou také daleko více spokojení a angažovaní,“ potvrzuje důležitost diverzity Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje a zakladatelka Charty diverzity v České republice.

Česká Chartu diverzity doposud podepsalo více než 80 signatářů a nyní se přidaly další společnosti. Zlatými signatáři se staly Dentons Europe CS LLP, Provident Financial, ŠKODA AUTO a Tesco Stores ČR. Mezi dalšími se přidali také Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, EATON Elektronika, Letiště Praha, MONETA Money Bank a Resource Solutions.

Charta diverzity je platformou, která nabízí skutečně praktické postupy a podporu firmám v oblasti diverzity, inkluze a flexibility. Rádi přivítáme další signatáře. Další příležitost pro slavnostní přistoupení nových signatářů bude již na podzim letošního roku v Parlamentu ČR“, uvádí Jana Skalková, která Chartu diverzity v Byznysu pro společnost koordinuje.

PREZENTACE z konference

Sociální sítě

Newsletter

 
 

Další články

See all posts