Jak se stát členem platformy?

 

Členem platformy se může stát každá firma, bez ohledu na velikost a sektor působení, která se aktivně podílí na rozvoji společenské odpovědnosti, firemního dárcovství a má odpovědný přístup ke komunitě, stakeholderům a životnímu prostředí.
Účast v platformě je otevřena společnostem, které v rámci svých CSR aktivit podporují projekty z oblasti ekologie, sociální a humanitární projekty, projekty podporující nekomerční kulturu, dodržování lidských práv, rozvoj vzdělávání, obnovu kulturních památek a další.

Členství v platformě Byznys pro společnost nabízí firmám řadu přínosů:

 • přístup k odborným znalostem
 • sdílení CSR zkušeností a příkladů dobré praxe
 • networking
 • bezplatné vstupy na odborné akce: konference, semináře, workshopy

Každá členská firma respektuje tři základní principy:

 • Uvědomuje si svou širší roli ve společnosti a chová se odpovědně ke svým zaměstnancům, klientům a ke komunitě, ve které působí, i ke společnosti jako celku.
 • Podporuje veřejně prospěšné aktivity systematicky, dlouhodobě, transparentně a bez požadavku protiplnění. Vychází z potřeb společnosti a věnuje se oblastem, které pomoc potřebují nejvíce. Odpovědná firma je ochotná podpořit i netradiční projekty na pomoc potřebným.
 • Přistupuje odpovědně i k problematice ochrany životního prostředí a využívá široké spektrum nástrojů na snižování dopadu své činnosti.
V případě zájmu o členství Vám rádi poskytneme další informace:
email: info@byznysprospolecnost.cz nebo telefonicky na  +420 240 201 195 .

 

PRÉMIOVÝ ČLEN

Prémiovým členem se může stát firma, která je lídrem v oblasti CSR anebo má nastaveny procesy a cíle v CSR, které postupně naplňuje. Aktivně se podílí na rozvoji odpovědného podnikání a má komplexní přístup ke komunitě v hlavních oblastech. Své závazky si nastavuje firma dle principů sama, dobrovolně se může přihlásit k mezinárodním standardům v jednotlivých oblastech. Členové původního Klubu Donátor jsou jako zakládající členové platformy automaticky na pozici prémiového člena.

Prémiovým členem se může stát každý člen po splnění následujících kroků:

 • Je déle než 1 rok členem platformy Byznys pro společnost
 • Aktivně naplňuje stanovené CSR cíle
 • Prokazatelně se angažuje na rozvoji společenské odpovědnosti firem a má odpovědný přístup ke komunitě i společnosti
 • Angažuje se ve více než v jedné ze strategických oblastí (Odpovědný leadership; Workplace; Životní prostředí; Dárcovství a komunita; Benchmarking, reporting a měření).

SPOLUPRACUJÍCÍ PARTNER

Forma spolupracujícího partnerství platformy Byznys pro společnost je určena pro instituce, které se aktivně věnují otázkám společenské odpovědnosti a mají zájem se podílet na společných aktivitách platformy.

Spolupracující partnerství je určeno těm subjektům, které nejsou firmami a tudíž nemohou žádat o členství v platformě a stejně tak nemohou vznášet námitky k nově vstoupivším členům nebo jinak ovlivňovat členskou základnu platformy Byznys pro společnost.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts