konference voda_1Více než jedna miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nebo k ní nemá přístup. Proto se díky iniciativě Valného shromáždění OSN začaly podnikat kroky na ochranu vod a od roku 1993 se každoročně slaví Světový den vody, který připadá na 22. března. Úzce zaměřeným tématem se pro letošní rok stala „VODA A PRÁCE“.

V pátek 18. března 2016 se s respektem k tomuto významnému dni uskutečnil ve státním podniku Povodí Vltavy již 4. ročník konference s názvem VODA 2016. Témata odborných prezentací cílila na udržitelné využívání vodních zdrojů, moderní hospodaření s vodou a pracovní příležitosti.

 S problémem nedostatku vody a sucha se stále více potýkají i velké firmy. V době, kdy je sucho dlouhodobého charakteru, podniky se bez dlouhodobé plánování a zavedení potřebná opatření  nevystačí. Může se stát, že v kritických situacích pak už nebudou mít na výběr – hrozí, že omezí či dočasně zavřou své provozy, což může mít dopad na celý region především v zaměstnanosti. Zároveň firmy  zavádějí projekty na recyklaci nebo omezení spotřeby vody v bytových domech či kancelářích.

Řečníky této konference byly osobnosti zvučných jmen:  Milan Brabec – ministr životního prostředí,  Gary Koren – J. E. velvyslanec Izraele v ČR, Michal Broža – tajemník OSN v ČR a dále pak zástupci VÚV TGM, společností Heineken, DARK SIDE nebo organizace Člověk v tísni. Panelová diskuse, jež následovala po úvodních blocích
a kterou jsme organizovali jako partner konference, poukázala na ty největší problémy, se kterými musí české firmy bojovat při každodenním hospodaření s vodou. Do diskuzního panelu byli nominováni přední odborníci:

  • VEOLIA – Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL. M., obchodní ředitel pro rozvoj VODA,
  • SKANSKA – Ing. Jan Chlubna, specialista ochrany ŽP – vodohospodář, Skanska a.s.,
  • DEZA – Ing. Jaroslav Obermajer, Ph.D., šéf výzkumu,
  • DELOITTE ADVISORY – Ing.Vilém Žák, manažer pro oblast ŽP.

Všichni z přítomných účastníků se shodli na tom, že v určitých situacích se na stát spoléhat prostě nemohou. Z tohoto důvodu by firmy rády uvítaly možnost aktivně se zapojit do příprav a připomínkování nové legislativy. Nedostatečné informace a záruky, nejednotné a nepředvídatelné podmínky, stanovení jednotných cen odběru vody pro tvorbu jejich strategické plány (= case studies) jsou snad ty nejkritičtější problémy, které zúčastněným podnikům komplikují jejich podnikání. Co se týká legislativní úpravy, tak například základní motivační přístup zde zcela chybí. Rovněž všichni ti, kteří investují do ochrany vod nebo zavádí nové technologie na recyklaci šedé vody (respektive spotřebovávají méně vody), by měli být posuzováni výhodněji. To by ale znamenalo v praxi nastavit a zavést určitý systém úspor. Z diskuze vyplynulo, že firmy by zároveň uvítaly méně byrokracie a jednodušší reportování. Alespoň z části by komplikovanou situaci mohlo vyřešit tzv. zacyklení finančních toků (= co se za vodu vybere, to by se tam mělo i vrátit).

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts