Květen – Evropský měsíc diverzity

 

Květen 2022 bude měsícem diverzity v celé Evropě a samozřejmě i u nás v České republice. Jeho cílem a smyslem je propojovat aktivity Charty diverzity napříč Evropou, propojovat malé i velké zaměstnavatele, či soukromé podniky a společnosti s institucemi veřejné správy a samosprávy. Stejně tak podporovat, rozvíjet a rozšiřovat hodnoty a programy diverzity a inkluze na trhu práce, na pracovištích v komunitách, ve společnosti.

Leitmotivem Evropského měsíce diverzity 2022 s podporou Evropské komise a DG Justice je „Budování mostů“, budování mostů mezi firmami a komunitami, mezi privátním a veřejným sektorem, samosprávou, mezi lidmi na pracovištích, mezi generacemi v práci apod.

Události posledních dnů dokazují, že nikdo z nás nemůže nyní stát stranou. Odpovědný byznys může také pomáhat účinně bránit hodnoty lidskosti. Agrese a dobyvačná válka je vedena proti ukrajinským lidem, proti mužům, ženám, matkám, otcům, babičkám a dědečkům, mladým lidem, dětem, nemocným a zranitelným, proti všem. Agrese je vedena i proti našim společným demokratickým hodnotám. Hodnoty je třeba nejen prosazovat, ale i bránit, když je to potřeba!

Evropský měsíc diverzity bude tedy příležitostí ukázat naši solidaritu se statečnými lidmi na Ukrajině, naši vůli prosazovat a bránit zásadní demokratické hodnoty! Budeme se věnovat plánovaným tématům: jak signatářské firmy a organizace v Chartě diverzity prosazují a rozvíjejí aktivity diverzity a inkluze, prosazují nové programy, nastavují trendy na trhu práce, připravují se na budoucnost práce opřenou o pilíře diverzity a inkluze. Ale stejně tak nezapomeneme ani na ukrajinské rodiny, které přicházejí a budou dále přicházet do České republiky v důsledku ruské válečné agrese. Témata jejich podpory a plné integrace na českém trhu práce a integrace jejich rodin v českém prostředí budou také součástí Evropského měsíce diverzity, stanou se také součástí našeho společného úsilí budovat mosty!

Chceme touto cestou oslovit všechny naše signatáře Charty diverzity, členské firmy Byznysu pro společnost i všechny další firmy a zaměstnavatele, aby se spolu s námi zapojily do aktivit Evropského měsíce diverzity 2022 a přidaly se tak k mnoha dalším společnostem a organizacím po celé Evropě, které budou organizovat a koordinovat nejrůznější eventy, aktivity, školení, kampaně, programy ke zvyšování povědomí o diverzitě a inkluzi na pracovištích, ve společnosti a také na podporu můžu, žen a dětí ze statečné Ukrajiny!

Jak se zapojit do Evropského měsíce diverzity 2022 –>

Mediální partner Evropského měsíce diverzity

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts