Memorandum o podpoře LGBT diverzity a inkluze na pracovišti podepsalo šest nových významných signatářů

 

Pride Business Forum Memorandum o podpoře LGBT diverzity a inkluze na pracovišti a aktivním uplatňování principu rovnosti má šest nových signatářů z řad významných firem a institucí. Noví signatáři se k Memorandu připojili včera večer slavnostním podpisem v budově Velvyslanectví Švédska v ČR v Praze na Hradčanech. Iniciátorem Memoranda byl BpS – Byznys pro společnost spolu s Pride Business Forem. 

FOTOGALERIE ZDE

Pride Business Forum (PBF) je jedinou platformou v Česku, na které si zaměstnavatelé vyměňují zkušenosti a příklady dobré praxe při zavádění LGBT rovnosti na pracovišti. Cílem PBF je, aby každý zaměstnavatel v České republice zacházel s LGBT zaměstnanci spravedlivě, poskytoval jim rovné podmínky a vytvořil takové prostředí, kde mohou plně rozvinout svůj osobní potenciál.

Novými signatáři se staly významné společnosti a instituce, které dohromady zaměstnávají v České republice 3 570 pracovníků. Jsou jimi Allen & Overy, ExxonMobil, British Council, CitiBank, Johnson & Johnson a Microsoft.

„Velmi mě těší, že dnešním dnem získáváme šest respektovaných ambasadorů z různorodých odvětví. Svým podpisem mimo jiné garantují, že jejich interní předpisy zajistí stejný přístup k zaměstnaneckým výhodám všem zaměstnancům, včetně LGBT kolegů a kolegyň,“ říká Christian Schwenke, předseda iniciativy Pride Business Forum. 

Firmy připojující se k Pride Business Foru podepisují Pride Business Forum Memorandum, jímž se veřejně hlásí k principům LGBT rovnosti na pracovišti (plné znění ZDE). Dosavadními signatáři Memoranda jsou: Accenture, Amazon, Clearstream Operations, innogy, Vodafone ČR, Hilton Hotel Prague, IBM, Ogilvy, SAP ČR, SAP Services, Ariba Czech, Concur, Prague Pride a Byznys pro společnost. Signatáři Memoranda se automaticky stávají ambasadory této vize a šíří ji dál.

Dobrovolné uplatňování principů je v souladu s evropskou Chartou diverzity a znamená přijímání, podporu a další rozvoj talentu jednotlivců. Pride Business Forum podporuje zaměstnavatele v zavádění principů LGBT diverzity a také zaměstnance v jejich úsilí o férový přístup zaměstnavatele ke každému bez ohledu na sexuální orientaci. Zároveň rozvíjí veřejnou diskusi na toto téma. „Věříme, že aktivní podporou tématu LGBT diverzity můžeme nejen změnit přetrvávající stereotypní vnímání tohoto tématu, ale také posílit přístup, který je dobrý pro byznys i pro jednotlivce,“ doplňuje Christian Schwenke.

Proč se noví signatáři k Memorandu připojili?

Allen & Overy

„V Allen & Overy jsme si vědomi toho, že lidé se navzájem liší, a to v aspektech, které na první pohled nemusí být zřejmé. Jsme přesvědčeni o tom, že právě různorodost našeho týmu vytváří inspirativní pracovní prostředí a pomáhá nám lépe chápat potřeby našich klientů. Z tohoto důvodu chceme, aby Allen & Overy bylo místem, kde každý může být tím, kým doopravdy je a do své kariéry vložit to nejlepší ze sebe,“ říká Petra Myšáková z Allen & Overy. „Považujeme za důležité tuto myšlenku šířit nejen v rámci našeho týmu, a proto jsme se rozhodli stát členem Pride Business Fora a signatářem Memoranda. Tímto krokem bychom rádi dali najevo, jaké hodnoty naše advokátní kancelář uznává a zároveň bychom rádi podpořili ostatní společnosti ke sdílení myšlenky, že jen otevřený a rozmanitý kolektiv může vést k dlouhodobému úspěchu,“ doplňuje její kolega, Petr Vybíral.  

British Council Česká republika

„Rovnost, diverzita a inkluze jsou základem kultury British Council, všude kde působí. Představují vzájemnou důvěru, respekt a porozumění, o které usilujeme jménem Spojeného království. Rozmanitost totiž přináší řadu výhod. Lidé, kteří mají možnost být v zaměstnání sami sebou (včetně své sexuální identity), jsou produktivnější a konstruktivnější,“ říká Denise Waddingham z British Council. „Výzkum z Velké Británie a dalších zemí však naznačuje, že je stále velmi obtížné, aby gayové, lesby, bisexuální nebo transgender osoby byly skutečně sami sebou v práci nebo v jiných oblastech života. Problémy, kterým čelí v souvislosti s „coming outem“, jsou složité   a mnohovrstvé. Jako organizace působící ve více než 110 zemích jsme si velmi dobře vědomi toho, že v řadě států jsou LGBT lidé z právních, náboženských nebo kulturních důvodů v ohrožení života nebo jim hrozí izolovaný život s obrovskými potížemi. Jsem ráda, že se British Council Česká republika připojuje k Pride Business Forum, které dělá tolik pro podporu LGBT+ diverzity  na pracovišti v České republice,“ doplňuje Denise Waddingham. 

CitiBank

Michal Nebeský, generální ředitel Citi v České republice, komentuje: „Je mi ctí, že se můžeme připojit k ostatním společnostem a firmám působícím v České republice a podepsat Pride Business Forum Memorandum. Citi působí ve více než 160 jurisdikcích světa a naše firemní prostředí je skutečně multikulturní. Podpora takové firemní kultury, ve které se všichni zaměstnanci cítí respektovaní, je jednou z našich strategických priorit. Jsem přesvědčen o tom, že různorodé týmy přispívají k lepším výsledkům, růstu a inovacím, a proto je i podpora LGBT+ komunit jedním z důležitých pilířů našich globálních principů diverzity.“

ExxonMobil

Matthias Fernandez, člen vedení pražské pobočky ExxonMobil a sponzor Pride týmu, říká: „Podpora diverzity a respekt k menšinám a rozdílnostem obecně je jednou ze základních hodnot naší firmy. LGBT komunita je nedílnou součástí pestrého spektra v našem pracovním prostředí, proto jsme se stali partnerem Pride Business Fora.“

Johnson & Johnson

David Mansfeld ze společnosti Johnson & Johnson vysvětluje: „Společnost Johnson & Johnson je hrdá na to, že přistupuje k platformě Pride Business Forum. Jsou to právě hodnoty obsažené v krédu naší společnosti, které povzbuzují zaměstnance k tomu, aby mohli být každý den ve své práci sami sebou. Prostřednictvím našeho otevřeného a inkluzivního pracovního prostředí podporujícího rozmanitost vytváříme pro naše zaměstnance lepší a zdravější svět. Členství v Pride Business Foru posiluje náš závazek stát se atraktivním zaměstnavatelem a zdravotnickou společností pro každého, a to včetně členů LGBT+ komunity.“

Microsoft

„V Microsoftu se řídíme jednotným přístupem ke všem našim zaměstnancům. Ti mohou být v práci sami sebou. V České republice patříme mezi lídry v přístupu k rovnosti a rovným příležitostem. Například všem našim zaměstnancům umožňujeme v rámci programu Prostor pro rodinu vzít si plně hrazenou rodičovskou dovolenou, a to včetně rodičů stejného pohlaví či pěstounů. A také jsme se veřejně přihlásili k podpoře Manželství pro všechny ve všech zemích, kde podnikáme. I proto je pro nás ctí přidat svůj podpis k Pride Business Forum Memorandu a veřejně tím deklarovat náš postoj k rovnosti všech našich zaměstnanců,“ uvedl Rudolf Urbánek, generální ředitel společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts