Ne revoluce, ale spíše evoluce! SKANSKA sází na inovace, jejich nezbytnou součástí je udržitelnost

 

Mezi devíti nejlepšími TOP odpovědnými firmami prestižní soutěže TOP Odpovědná firma se loni umístila společnosti SKANSKA. Cenu firma získává za to, že systematicky, komplexně, strategicky a inovativně rozvíjí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti a angažuje se ve všech hlavních oblastech CSR.

Letošním hlavním tématem jubilejního 20. ročníku soutěže TOP Odpovědná firma 2023 jsou inovace, které v Byznys pro společnost považujeme za klíčové řešení pro spravedlivou zelenou transformaci. Těšíme se na projekty nejen v této kategorii. Do 7. září je ještě čas podat přihlášku!

Vedoucí oddělení Udržitelného rozvoje Skanska Central Europe Veronika Černá přiblížila, jak se společnost za rok v této oblasti posunula, a jaké případné nové aktivity chystá.

Například jsme zdokonalili e-learningový trénink pro zaměstnance, který přístupnou a srozumitelnou formou vysvětluje, PROČ je toto téma pro nás zásadní a JAKÝM způsobem můžeme jako stavební společnosti naši uhlíkovou stopu snížit.  A protože důležitým hráčem je dodavatelský řetězec, připravili jsme také e-learningový modul pro naše kolegy zodpovědné za nákup – téma je Green procurement.
Počítáme uhlíkovou stopu námi realizovaných staveb už ve fázi výstavby. Využíváme vlastní kalkulační nástroje a počítáme i uhlíkové stopy ostatních aktiv (našich vlastních sídel, betonových, asfaltových směsí…) a to s výrazným přispěním digitalizace (BIM modelů).Co pro Vás toto vítezství znamenalo, a zda Vás motivovalo k dalším (jakým) aktivitám v oblasti CSR?

Být oceněni jako „TOP Odpovědná VELKÁ firma“ je pro nás významným uznáním naší dlouhodobé práce v oblasti společenské odpovědnosti. Potvrzuje, že odpovědný přístup je důležitý nejen pro nás, ale i pro naše partnery, zákazníky a veřejnost. Jsme ovšem přesvědčeni, že společenská odpovědnost je jediným možným směrem, bez ohledu na ocenění. Jsme nedílnou součástí prostředí, ve kterém působíme, a proto vnímáme svou povinnost podílet se na jeho pozitivním rozvoji.

Jak ve vaší společnosti pracujete s tématem inovací? Inovace vnímáme jako klíčové téma pro budoucnost, zejména v oblasti zelené a energetické transformace. Nejen proto jsou letos hlavním motivem soutěže a mají i samostatnou kategorii.  

Téma inovací, technického výzkumu a automatizace jsou pro Skanska jednou ze strategických oblastí, na kterou se dlouhodobě zaměřuje. Jsme přesvědčeni, že ne revoluce, ale spíše evoluce (tj. inovativní drobnosti, které se dějí každý den) jsou pro stavební společnosti, tou nejdůležitější částí. Za jednu z hlavních oblastí nejen současných, ale i budoucích inovací, považujeme udržitelnost. Sledujeme trendy na trhu, nasloucháme potřebám klientů a nabízíme jim řešení. Díky naší globální přítomnosti máme v tomto směru výhodu. Máme vytvořenu řídící strukturu, která vybírá, zavádí a sdílí nové postupy, řešení či dobrou praxi. Kultura inovací souvisí také s atraktivitou našeho odvětví. Všichni víme, že stavebnictví není pro mladou, nastupující generaci příliš přitažlivé. Inovativní společnosti ale mladé lidi vždy přitahovaly. Proto je naším úkolem ukázat, že právě stavebnictví, jako jedno z odvětví s klíčovém významem pro ekonomiku a díky nepřetržitému pokroku napříč historií, patří mezi přední průkopníky inovací.

Pomineme-li využívání robotizace a AI v administrativě a účetnictví, velkým tématem je pro nás například recyklace a její zapojení do cirkulární ekonomiky ve všech fázích životního cyklu stavebního projektu, od recyklovaných materiálů (asfaltové a betonové směsi) až například po Re-molici, která snižuje množství stavebního odpadu a umožňuje využití maxima hmot demolovaného objektu. Ve spolupráci s univerzitami vyvíjíme low-carbon betonové směsi, účastníme se pilotních využití robotů i 3D betonového tisku přímo na stavbách…

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts