Petr Hendrych z MHA: Umělá inteligence nám pomůže řídit spotřebu energie naší firmy

 

Inovace jsou letošním hlavním tématem prestižní soutěže TOP Odpovědná firma 2023 a promítnou se i do jedné z kategorií. Do podání přihlášek je ještě nějaký čas, konkrétně do 7. září.

Postupně vám v našem letním seriálu přibližujeme projekty odpovědných firem, které uspěly v loňském ročníku, a zároveň nahlížíme do jejich plánů v oblasti CSR a inovací.

Jednou z klíčových kategorií je cena TOP Odpovědná malá firma. Cenu získává společnost, která je lokální, nemá zahraniční mateřskou společnost nebo není součástí zahraniční skupiny (se kterou by rozvíjela svůj přístup) a zaměstnává méně než 250 zaměstnanců (nebo přepočtený ekvivalent plných úvazků) a jejíž roční obrat je do 50 mil. EUR a bilanční suma roční rozvahy do 43 mil. EUR.

V první pětici TOP Odpovědných malých firem se loni umístila společnost MHA, s.r.o.

Jednatel společnost MHA, s.r.o. Petr Hendrych popsal, jak se společnost za rok v této oblasti posunula, a jaké případné nové aktivity chystá.

  • ZELENÁ ENERGIE

V roce 2023 jsme dokončili vlastní energetický koncept výroby elektřiny z fotovoltaických zdrojů, díky němu jsme se stali energeticky téměř nezávislou firmou. Abychom ho mohli realizovat, musela tomu předcházet kompletní rekonstrukce střechy bývalé výrobní haly / doslova brownfields /o ploše cca 2400 m2.

  • REVITALIZACE AREÁLU V CENTRU MĚSTA

Hala, dnešní fabrika Hall, je situována v dosahu města, proto i její úplná revitalizace, která v současné době probíhá, je významným příspěvkem ke zlepšení prostředí. Brzy se stane architektonickou zajímavostí, bude sloužit jako atypicky koncipovaný industriální výstaviště a koncertní sál.

  • PODPORA ELEKTROMOBILITY

Vybudovali jsme a uvedli do provozu nejnovější model rychlonabíjecí stanice o výkonu 150 kWh. Je instalována na vlastním pozemku MHA, ale zpřístupnili jsme ji volně veřejnosti. Uvedli jsme do provozu 2 další nabíjecí stanice, každá o výkonu 22 kWh.

  • PROJEKT DEŠŤOVKA

V letošním roce jsme provedli engineering a zahájili přípravy pro realizaci uchovávání, zpracování a používání dešťové vody ze střech našeho technologického areálu, finalizace je naplánovaná na rok 2024.

  • ZELENÝ AREÁL MHA

Projektově a koncepčně se aktuálně zaměřujeme na přípravu realizace zelených střech, osázení volných ploch a nádvoří zelení a současně chceme dostat přirozenou zeleň i do interiérů areálu.  Závlaha všech rostlin ze zachycené dešťové vody je pro nás přirozenou výzvou. Jde o vlastní iniciativu, bez dotace, pro naši radost a dobrý pocit.

  • UMÉLÁ INTELIGENCE

Vše výše uvedené je současně významně podpořeno zabudováním řízení technologií areálu pomocí prvků umělé inteligence, která nám efektivně pomáhá při optimalizaci technologických procesů bez potřeby zásahu člověka.

Co pro Vás toto vítězství znamenalo, a jak Vás motivovalo k dalším aktivitám v oblasti CSR?

Umístění v soutěži TOP OF je pro nás výbornou zpětnou vazbou, utvrzuje nás ve správném nasměrování našich nových aktivit, dodává nám optimismu při překonávání byrokratických úskalí a je pro nás potěšením, že podobně smýšlejících aktivistů pomalu přibývá. Dalším hlediskem je jistá společenská prestiž, kterou tato soutěž má.

Naším hlavním tématem jsou letos inovace – budou mít i svou vlastní kategorii. Inovace vnímáme jako klíčové téma pro budoucnost, zejména v oblasti zelené a energetické transformace, jak s tématem inovací ve vaší společnosti pracujete?

  • UKLÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ZELENÉ ENERGIE

Umělá inteligence by nám měla pomoci řídit spotřebu energie v rámci našeho chytrého areálu. Nejen kdy a kolik vyrobit na základě předpovědi počasí a na ceně energie na trhu, ale současně kdy a kolik energie uložit a kolik dát k dispozici na prodej distributorovi. Detailně monitorujeme vlastní provoz, abychom o sobě měli co nejvíce přesných vlastních dat, poslouží pro modelování budoucího chování celého areálu. Na základě těchto sledovaných kritérií momentálně dimenzujeme velikost a kapacitu bateriového úložiště energie.

  • OPTIMALIZACE DISTRIBUCE PRO MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

Cílem projektu, který se rozběhl teprve letos na jaře, je nejen zrychlit a zefektivnit automatizované plánování distribučních tras, optimalizovat balení a velikost zásilek, eliminovat obalový materiál a snížit tak zátěž v podobě minimalizace uhlíkové stopy.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts