Partnerství odpovědných firem přináší unikátní inovace

 

České firmy chtějí udržitelnou budoucnost, jejich partnerské projekty přináší nová, inovativní řešení. Své postřehy a zkušenosti sdílely v rámci Fóra udržitelného podnikání UP! 2023, které mělo letos podtitul „Udržitelnost v partnerství“.

Partnerem Fóra udržitelného podnikání UP! 2023 byla společnost Velux Czech Republic and Slovakia. „Partnerství jsou ve všech oblastech podnikání pro úspěch klíčová a musíme na nich dlouhodobě pracovat,“ vyzdvihl na úvod Ondřej Boreš z firmy Velux. Ondřej Boreš dále prozradil, že například pracují s jednou z českých univerzit na projektu zpětného odběru oken. „Není to lehké, podstatnou součástí tohoto modelu bude právě hledání vhodného partnera, který pomůže udržet tento projekt životaschopný. Tedy odkoupí dřevo ze starých oken, postará se o sklo a další okenní komponenty. To vše, abychom snížili dopady na životní prostředí,“ popsal plány Veluxu.

Fórum udržitelného podnikání UP! 2023 letos akcentovalo téma udržitelného partnerství v oblasti zelené a energetické transformace, hostem byl i švédský velvyslanec Fredrik Jörgensen. Právě Švédové převzali po České republice předsednictví v Radě Evropské unie a chtějí navázat na to, co Češi začali. „Češi udělali na tomto velmi mnoho, my se budeme snažit pokročit v tématu udržitelné dopravy. Vedeme diskuzi například o syntetických palivech či o normě EURO 7. Jsme na cestě k zelené a elektrifikované budoucnosti, dříve či později opustíme naši závislost na ruské ropě a zemním plynu. Soukromý sektor je v tomto ohromnou hnací silou,“ konstatoval Fredrik Jörgensen. „Je nutné podporovat jednotu v rámci EU, Rusko a Čína jsou pro nás dnes obrovskou výzvou. Čína investuje do zelené transformace, a proto se EU ocitá ve velmi důležité pozici, aby si zachovala svou konkurenceschopnost. Týká se to i dalších oblastí, jako je například umělá inteligence,“ připomněl další řečník Fóra, dánský velvyslanec Søren Kelstrup.

Zelená transformace a komunitní energetika je teď v Česku hodně diskutované téma, čeká se na schválení novely energetického zákona. Netrpělivé jsou hlavně české obce a města, která už chystají projekty založené právě na sdílení energie v komunitách. „U nás už připravujeme projekt, ve kterém bychom využívali tepla jímaného ze zemské kůry. V rámci toho jsme se spojili s partnery ze tří oblastí: výzkumnou infastrukturu geotermálního vrtu představují univerzity a výzkumné instituce v Česku i Evropě, zapojená je místní teplárna a město Litoměřice. Tyto tři subjekty musí koexistovat, pokud chceme naplnit cíl, kterým je energetická udržitelnost,“ popsal na Fóru udržitelného podnikání UP! 2023 plány Litoměřic radní Tomáš Sarnovský.

V Česku se už kvůli zeleným transformacím spojily desítky firem, které své udržitelné a inovativní projekty sdílejí a pomáhají tak ostatním v transformaci. Zapojují se i banky, být odpovědný je už dnes prestiž. „Postupně se snažíme implementovat principy odpovědného bankovnictví, jedna z oblastí, kterou chceme rozvíjet, je emise vlastních zelených dluhopisů. Výnosy se použijí na financování sociálně udržitelných projektů. Jako banka cítíme dvojnásobnou odpovědnost v procesu zelené transformace a přechodu na nízkoemisní ekonomiku. Chceme se sami jako finanční instituce chovat maximálně šetrně a současně se snažíme alokovat zdroje v souladu s principy udržitelnosti a nabízet odpovědné financování a služby spojené s ESG poradenstvím,“ popsal interní politiku Michal Putna z Raiffeisenbank. Své zkušenosti v rámci Fóra sdílela i společnost Vodafone. „Nadace Vodafone dlouhodobě využívá zelenou energii, zaměřujeme se ale i na zákazníky – vytváříme například aplikace pro zemědělce, které optimalizují závlahy. Zelenými principy se neřídíme jen my, současně edukujeme jak klienta, tak ale i vlastní zaměstnance,“ vysvětlil Jan Fencl z Nadace Vodafone Česká republika.

Jedinečný partnerský inovativní projekt byl představen ve druhém panelu, a to za účasti zástupců firem a institucí, které se na projektu podílí.

Vybraní chmelaři na Žatecku dokáží díky vyspělým technologiím lépe kontrolovat, jak roste jejich chmel. To vše díky unikátnímu partnerství softwarového gigantu Microsoft, Plzeňského Prazdroje a Chmelařského institutu, které přineslo projekt PRO CHMEL.

„Každý rok zažíváme výkyvy v úrodě, hlavními příčinami jsou sucho a klimatické extrémy a špatný přístup k vodě. Chceme pěstitelům pomoci, proto jsme dali dohromady koalici partnerů po celém světě. Propojujeme technologické firmy, několik startupů z Kanady a USA, českou chmelařskou komunitu, Chmelařský institut a Svaz pěstitelů chmele. Do projektu se zapojilo rovněž šest farem z žatecké oblasti. Propojili jsme obory, které by se pravděpodobně standardně nikdy nepotkaly,“ uvedl v diskuzi Ivan TučníkPlzeňského Prazdroje. „Na farmách jsme nainstalovali sofistikované technologie, máme tam meteostanice, půdní čidla, kde měříme teplotu a vlhkost půdy, časosběrné kamery. Dokonce měříme, do jaké míry je chmel ve stresu, sledujeme, co a jak ovlivňuje růst chmele,“ doplnil. Sběr dat a jejich analytiku má v projektu na starost Microsoft. „Postupně doplňujeme data, dáváme je do souvislostí a budeme je analyzovat pomocí AI a vědců. Výsledkem bude veřejně dostupná aplikace, která poradí pěstitelům, jak dobře pěstovat chmel. Jsme moc rádi, že můžeme napomoci udržitelné budoucnosti,“ uvedl Otakar Školoud z Microsoft Česká republika.

„Byli jsme rádi, že se na nás obrátil někdo, kdo měl vizi představit projekt, na který bychom si sami netroufli. Je to pro nás prestiž, nová zkušenost, chmelařská komunita je velmi konzervativní,“ doplnil kolegy z projektu PRO CHMEL Pavel Donner, který se v Chmelařském institutu věnuje výzkumu. „V Česku je více než stovka pěstitelů chmele, většinou se řídí vlastními zkušenostmi. Novou aplikací se nemusí řídit, ale může jim pomoci se rozhodnout, kdy například zavlažovat a kdy naopak ne,“ vysvětlil v jednom z panelů Fóra.

V Česku odpovědné firmy propojuje aliance Byznys pro společnost. Firmy v rámci partnerství sdílejí své know-how, případně tvoří nové. Podobná spojenectví už existují i v rámci Evropy, několik nástrojů představila v rámci Fóra i manažerka CSR Europe Katja Mader. „Jde o nástroje Business Roadmap for Just Transition a Business Toolbox for Just Transition. Jedná se o podrobné manuály, jak upgradovat vlastní byznys, jakým tématům se věnovat, koho zapojit či oslovit tak, aby vznikl plán vhodných řešení a strategie jejich implementace.“

„Odpovědné firmy reprezentují a prosazují udržitelné hodnoty a udržitelná partnerství! Prezentace a debaty v programu letošního UP! 2023 jednoznačně ukázaly, že odpovědné firmy mají mimořádný potenciál pro trh práce, společnost a komunity. Představení jejich partnerské spolupráce v unikátních inovativních projektech potvrdilo jejich potenciál a leadership pro rozvoj inovací a inovativních projektů. Inovace a odpovědné firmy mohou být motory udržitelné budoucnosti,“ uvedl ředitel Byznys pro společnost Pavel Štern.

Záznam UP! 2023 v češtině

Záznam UP! 2023 v angličtině

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts