Přinášíme vám podcasty o diverzitě

 

Slavíme evropský měsíc diverzity – Byznys pro společnost vedle Evropského dne diverzity připravil sérii šesti podcastů a videí, ve kterých představuje téma diverzity a inkluze prostřednictvím zkušeností odpovědných firem.

Podcasty a videa, které budou vycházet v průběhu května, reflektují poslední vývoj v tématu diverzity a inkluze. Zástupci odpovědných firem v rozhovorech mluví o tom, jak se vyrovnávají se stereotypy a předsudky a jak přihlášení se k Chartě diverzity ovlivnilo jejich firemní kulturu. Sdílejí rovněž příklady dobré praxe, které mohou být inspirací pro méně zkušené firmy.

Hlavním cílem projektu Diversity & Inclusion MasterClass je posílit a podpořit pozitivní vnímání diverzity a inkluze na českém trhu práce ze strany zaměstnavatelů jako významných hodnot udržitelnosti a konkurenceschopnosti firem ve 21. století.

První díl se věnuje diverzitě a inkluzi v pracovním prostředí jako součást udržitelného podnikání. Téma podrobně rozeberou Pavel Štern a Kamila Čubanová z Charty diverzity Česká republika. V úvodní epizodě budou hovořit o tom, jaká je důležitost různorodosti v týmu a jaký přínos může mít pro firmu i zaměstnavatele. Dozvíte se také, jak se diverzita vyvíjí a jak zaměstnavatelé reagují na měnící se potřeby pracovního trhu. Jaká je úloha Charty diverzity a jak aliance Byznys pro společnost pomáhá firmám dosáhnout vysoké úrovně implementace diverzity do svých strategií? I to je součástí této epizody.

Poslechnout podcast

Shlédnout podcast

Evropská unie
Financováno z programu Evropské unie
Právo, rovnost a občanství

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts