Stakeholder dialog o odpovědném podnikání měl úspěch

 

V pomalu již tradičním prostředí pražského prostoru Era svět, v zaplněném konferenčním sále a za přítomnosti kamer zpravodajství České televize proběhl v pondělí 3. listopadu 2014 první Stakeholder dialog, setkání expertů nad tématem společenské odpovědnosti a udržitelnosti byznysu v ČR.

„Uspořádání stakeholder dialogu bylo vedeno snahou zformulovat dlouhodobější vizi pro rozvoj CSR u nás. Zatím téma naráží na roztříštěnost konceptů a často i na základní neporozumění tomu, co odpovědné podnikání je. Dialog je cestou, jak CSR u nás sjednotit,“ vysvětlila Pavlína Kalousová, předsedkyně pořádající platformy Byznys pro společnost.

Na úvod položila účastníkům jednoduchou sadu otázek:

– Co je podle Vás odpovědné podnikání a udržitelný rozvoj, jak mu rozumíte?
– Jak by mělo vypadat v České republice?
– Kterým oblastem ve společnosti by se mělo věnovat nejvíc?
– Dozvídáte se dnes o příkladech odpovědného podnikání firem, které v ČR působí?
– A jaké informace byste od nich v oblasti CSR vlastně potřebovali?

Odpovědi pak u tří plně obsazených stolů celé dopoledne společně hledali zástupci firem, ministerstev, médií, neziskového sektoru, oborových asociací či škol.

„Jsem velmi rád, že jsme mohli stakeholder dialogu o CSR udělit záštitu a hlavně se ho aktivně účastnit,“ řekl náměstek MPO Karel Novotný, který na ministerstvu řídí sekci podnikání a sekci digitální ekonomiky a ochrany spotřebitele. „Pravidelná diskuse mezi státem a firmami je klíčem pro rozvoj myšlenky odpovědného podnikání u nás,“ doplnil.

Závěry a doporučení z prvního dialogu o udržitelném podnikání budou zpracovány do analýzy a následně poslouží jako jeden z podkladů pro budoucí strategii dalšího rozvoje CSR v České republice.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts