Tesco Stores: Motivujeme dodavatele snižovat emise skleníkových plynů, pracujeme na tom společně

 

Společnosti Tesco Stores ČR a.s. se loni stala jednou ze čtrnácti Leaders TOP Odpovědná velká firma pro rok 2023.

Loňský ročník ratingu TOP Odpovědná firma se v jedné z kategorií zaměřil na inovace. Všech zúčastněných firem jsme se proto následně zeptali, jaké nejnovější inovace svým klientům nabízejí a jaké novinky v této oblasti chystají.

Ptali jsme se ale i na další klíčové téma – jak firmy pracují se snížením uhlíkové stopy, a to i u svých dodavatelů.

„Více než 90 % naší celkové uhlíkové stopy pochází z našeho dodavatelského a odběratelského řetězce.  Naše partnery podporujeme příslušnými metodikami, webináři a workshopy, veškerá komunikace již probíhá prostřednictvím společné tematické platformy, která naše dodavatele jednoduše a srozumitelně navádí ke společnému cíli a v neposlední řadě jim šetří čas a peníze,“ uvedl manažer komunikace Tesco Stores ČR Michal Vaňáček

Inovace se stávají nepochybně klíčovým nástrojem udržitelnosti. Jak se na to připravujete, nebo co konkrétního již v inovacích v udržitelnosti děláte?

Inovace jsou ve vysoce konkurenčním prostředí českého maloobchodu zásadní, abyste jako firma u zákazníků, dodavatelů a dalších partnerů dlouhodobě obstáli. Plnění našich závazků udržitelnosti je na inovace přímo navázáno. Dobrým příkladem je snižování potravinového odpadu, kde jsme představili „Foodiverse“, aplikaci pro zjednodušení distribuce potravinových přebytků. V minulosti proces darování neprodaných potravin probíhal na základě předávacích papírových protokolů a řady telefonátů mezi zmíněnými odběrateli a našimi prodejnami. Díky této aplikaci je celý proces online na denní bázi a elektronický. Odběratelé mají okamžitý přehled kolik potravin a kde nabízíme k darování a my máme detailní přehled o množství darovaného jídla dle konkrétních položek, a to vše bez jediného papíru.

Jak řešíte snižování uhlíkové stopy v rámci vašeho dodavatelského řetězce? Na co kladete důraz, realizujete například partnerské inovativní projety, které takto pomáhají uhlíkovou stopu snižovat?

Tesco dlouhodobě motivuje vlastní dodavatele, aby si stanovili cíle, které jsou v souladu s našimi veřejně deklarovanými závazky snižovat emise skleníkových plynů v našich provozech a celém dodavatelském řetězci. Více než 90 % naší celkové uhlíkové stopy pochází z našeho dodavatelského a odběratelského řetězce.  Naše partnery podporujeme příslušnými metodikami, webináři a workshopy, veškerá komunikace již probíhá prostřednictvím společné tematické platformy, která naše dodavatele jednoduše a srozumitelně navádí ke společnému cíli a v neposlední řadě jim šetří čas a peníze. Do programu měření emisí se zapojilo již 9 našich dodavatelů v rámci mezinárodní platformy „Manufacture 2030“ a 12 našich partnerů bude podávat zprávy s podporou našeho partnera pro udržitelnost Anthesis.

V čem Vám nejvíce pomáhá rating TOP Odpovědná firma?

Ocenění TOP Odpovědná firma je pro Tesco prestižní záležitostí. Zařadit se každý rok mezi nejodpovědnější firmy na českém trhu je pro nás vždy momentem hrdosti a velkým oceněním úsilí našich zaměstnanců, kteří každý den pracují na tom, abychom jako společnost přinášeli každý den zákazníkům, komunitám a planetě něco navíc. Rating je pro nás ukazatelem, jak se nám daří v hodnocených oblastech posouvat a mám radost, že odborná porota ocenila, že jsme oproti loňskému roku udělali v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti další pokrok.

O společnosti Tesco Stores ČR a.s.:

Společnost patří k lídrům odpovědného a udržitelného podnikání v Česku a je signatářem Charty diverzity. Mezi klíčové pilíře společnosti patří vztah k zákazníkům, důraz na komunity a zaměstnance, což je reflektováno i ve smyslu podnikání společnosti: Každý den přinášet našim zákazníkům, komunitám a planetě něco navíc. Důležitým pilířem jsou lidé, kteří vždy budou středem zájmu společnosti Tesco – místa, kde je každý vítán (což je název jejich firemní strategie diverzity). Společnost usiluje o vytváření inkluzivních a vstřícných pracovišť pro zaměstnance, kde se cítí uznáváni a odměňováni za svou práci a kde mají možnost se prosadit. V rámci podpory místních komunit Tesco dlouhodobě financuje stovky menších organizací prostřednictvím grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts