Coca-Cola HBC: Inovace u nás hrají klíčovou roli při snižování uhlíkové stopy

 

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. se loni stala jednou ze čtrnácti Leaders TOP Odpovědná velká firma pro rok 2023. Společnost získala rovněž získala pátou příčku v kategorii TOP Odpovědná firma v reportingu.

Loňský ročník ratingu TOP Odpovědná firma se v jedné z kategorií zaměřil na inovace. Všech zúčastněných firem jsme se proto následně zeptali, jaké nejnovější inovace svým klientům nabízejí a jaké novinky v této oblasti chystají.

Ptali jsme se ale i na další klíčové téma – jak firmy pracují se snížením uhlíkové stopy, a to i u svých dodavatelů.

„Klademe tedy důraz na skladbu portfolia, obměnu lednic za úspornější modely a odlehčování našich obalů. V rámci obalů také neustále usilujeme o jejich efektivní sběr a recyklaci,“ uvedl manažer společenské odpovědnosti a komunit Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. Ladislav Jelen.

Inovace se stávají nepochybně klíčovým nástrojem udržitelnosti. Jak se na to připravujete, nebo co konkrétního již v inovacích v udržitelnosti děláte?

Inovace jsou pro nás klíčovou cestou udržitelného rozvoje jak ve výrobě, tak při rozvoji našeho portfolia. Do rozvoje výrobních závodů, které jsou nyní efektivnější při spotřebě vody a elektrické energie jsme v posledních letech investovali více než 2,5 miliardy korun. Mezi nejvýznamnější investice v tomto ohledu patřilo například otevření našeho automatizovaného skladu v Praze-Kyjích. Pro příští rok samozřejmě chystáme inovace v nových příchutích i značkách produktů, ale ty si zatím necháme jako překvapení.

Jak řešíte snižování uhlíkové stopy v rámci vašeho dodavatelského řetězce? Na co kladete důraz, realizujete například partnerské inovativní projety, které takto pomáhají uhlíkovou stopu snižovat?

Důraz klademe na snižování uhlíkové stopy ve Scope 3, kde tvoří největší zdroje naší uhlíkové stopy naše ingredience, chladící zařízení a obaly. Klademe tedy důraz na skladbu portfolia, obměnu lednic za úspornější modely a odlehčování našich obalů. V rámci obalů také neustále usilujeme o jejich efektivní sběr a recyklaci. Dílčí cíle máme stanoveny i pro Scope 1 a 2, kde chceme oproti stavu z roku 2017 snížit uhlíkovou stopu o 55 % do roku 2030. Zde hrají důležitou roli inovace v naší výrobě, nebo například naše automobily s alternativními pohony.

V čem Vám nejvíce pomáhá rating TOP Odpovědná firma?

Je pro nás nezávislou zpětnou vazbou od odborníků v oblastech udržitelnosti, na které se zaměřujeme. Každoročně získáváme hodnotnou evaluaci a doporučení k dalšímu rozvoji, která zohledňujeme v plánech na další roky. Postupný růst našeho ratingu je pro nás dokladem, že toto směřování za naším udržitelným rozvojem je správnou cestou. Benchmark a inspirace od firem, nejen z našeho odvětví, je pro nás samozřejmě velmi hodnotná.

O společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.:

Společnost patří mezi firmy výrazně prosazující témata a principy odpovědného a udržitelného podnikání v Česku a je signatářem Charty diverzity. Do roku 2025 si společnost stanovila aktuální cíle v udržitelnosti, mezi které patří: snižování emisí, včetně snížení spotřeby energie ve výrobních závodech a větší využívání OZE; snižování spotřeby vody ve výrobním procesu; svět bez odpadů, kdy dodává mimo jiné na trh 100% recyklovatelné lahve; dále ochrana zdrojů a životního prostředí v rámci spolupráce s dodavateli. V neposlední řadě firma dbá o diverzitu a inkluzivní přístup na pracovištích, spolupracuje s univerzitami, vzdělává mladé lidi a znevýhodněné skupiny a podporuje místní komunity.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts