TOP Odpovědná malá firma 2022 Biopekárna Zemanka: S PepperField chystáme produkt s cirkulárním pepřem

 

Už jen pár dní mají odpovědné firmy čas podat přihlášku do prestižní soutěže TOP Odpovědná firma 2023, letos se koná již 20. ročník, čas je do 7. září. Letošním hlavním tématem jsou inovace, které v Byznys pro společnost považujeme za klíčové řešení pro spravedlivou zelenou transformaci.

V letním seriálu vám postupně přibližujeme projekty odpovědných firem, které uspěly v loňském ročníku, a zároveň nahlédli do jejich plánů v oblasti CSR a inovací.

V první pětici TOP Odpovědných malých firem v prestižní soutěži TOP Odpovědná firma se loni umístila Biopekárna Zemanka, stala se v této kategorii dokonce trendsetterem. Cenu získává firma, která je lokální, nemá zahraniční mateřskou společnost nebo není součástí zahraniční skupiny (se kterou by rozvíjela svůj přístup) a zaměstnává méně než 250 zaměstnanců (nebo přepočtený ekvivalent plných úvazků) a jejíž roční obrat je do 50 mil. EUR a bilanční suma roční rozvahy do 43 mil. EUR. Firma zároveň získala cenu TOP Odpovědná firma v životním prostředím, a to s projektem „Jak vytvořit svět bez odpadu v potravinářství: cirkulární pečení a bezobalový prodej“.

Jednatel Biopekárna Zemanka Jan Zeman popsal, jak se společnost za rok v této oblasti posunula, a jaké případné nové aktivity chystá.

My máme dlouhodobou Strategii udržitelnosti, která je u nás veřejně dostupná. Máme stanovené oblasti a měřitelné cíle. Zároveň vydáváme každý rok Report udržitelnosti. Právě jsme vydali Report udržitelnosti za rok 2022, kde veškeré naše aktivity popisujeme. Patří mezi ně jak dobrovolnický den našich zaměstnanců, tak i den otevřených dveří pro zákazníky a mnoho dalších aktivit.

Jaké případné nové aktivity společnost přijala/zavedla, aby naplnila výše zmíněné. Zároveň bych se i ráda zeptala, co pro Vás toto vítezství znamenalo, a zda Vás motivovalo k dalším (jakým) aktivitám v oblasti CSR.

Ocenění nás k dalším aktivitám nemotivovalo, snažíme se být konzistentní… Jak v oblasti udržitelnosti, tak i v oblasti CSR.

Loni jste uspěli s projektem „Jak vytvořit svět bez odpadu v potravinářství: cirkulární pečení a bezobalový prodej“ – jak zatím projekt probíhá, a co byste rádi zdůraznili – jaký dopad měl na Vaši společnost? 

Projekt probíhá úspěšně a snažíme se ho rozvíjet. Je nutné konstatovat, že projekt vznikl již dříve, letošek není prvním rokem projektu. Cirkulární produkty úspěšně dodáváme a snažíme se rozšířit distribuční síť. Zároveň vyvíjíme další cirkulární produkty a brzy budeme uvádět produkt ve spolupráci s PepperField s cirkulárním pepřem. Připravujeme spolupráci s i firmou Sonnentor. Bezobalový prodej zaznamenává největší rozvoj v prodejnách našeho partnera Albert. 

Jak vnímáte soutěž TOP Odpovědná firma, a co pro Vás znamená v tak velké konkurenci firem obstát a být mezi těmi nejlepšími?

Soutěž TOP odpovědná firma patří mezi známé a prestižní soutěže v byznys prostředí. Velmi si vážíme našeho úspěchu v tak velké konkurenci. Ocenění pro nás bylo velkým povzbuzením a potvrzením, že to prostě děláme dobře a s pozitivním dopadem.

Budete se i letos hlásit s nějakým projektem? Letos jsme zvolili hlavní téma „inovace“, jak s tímto tématem v rámci Vaší firmy pracujete?

Letos nebudeme žádný náš projekt přihlašovat. Inovace jsou nedílnou součástí naší strategie, a právě Cirkulární produkty jsou ukázkovou inovací.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts