Trendy v podpoře rodičů na trhu práce budou tématem konference Matky a otcové vítání

 

Rodičovství je krásné období, na které se rodiny těší. Přináší ovšem také složitější stránku, kterou je následný návrat rodičů do pracovního procesu a celkový soulad práce se staráním se o rodinu. Mnohdy v tom brání těžko překonatelné překážky – nedostatečný počet míst v předškolních zařízeních, omezená možnost flexibilní formy práce, nerovné odměňování, chybějící systémová podpora pro další profesní a kariérní rozvoj. Témata spojená s trendy v podpoře rodičů na trhu práce, navíc v kontextu vlivu pandemie Covid 19, budou diskutovat zástupci tuzemských firem 17. června 2021 na online konferenci Matky a otcové vítání, kterou pořádá společnost Byznys pro společnost z krásných prostor reprezentačního sálu ČS v Rytířské 1.

Významným tématem v ČR a v Evropě bude v nejbližších letech systémová podpora rodičů na trhu práce. Pro rodiče malých dětí, zejména pro matky, matky samoživitelky je kromě flexibility práce podpora státu a zaměstnavatelů v oblasti péče o děti nesmírně důležitá. Například nedostatečný počet míst v předškolních zařízeních pro rodiče s malými dětmi v kombinaci s plánovanou legislativní změnou Dětských skupin může být potenciálním rizikem. Dalším tématem, které rodiče dlouhodobě uvádějí jako překážku při slaďování práce a rodiny je nerovné odměňování. Návrat žen matek je proto i finančně náročný a prohlubující „moterhood penalty“ včetně stále chybějící systémové podpory pro jejich další profesní a kariérní rozvoj.

„Zatímco pandemie Covid 19 přinesla flexibilnější formy práce a alternativních úvazků, jsou to stále ženy, které nesou hlavní tíhu břemene dopadů pandemie. Ta jen prohloubila již existující rozdíly při slaďování práce a rodičovství. Je potřeba změnit celý systém a vyvinout nové pracovní a rodinné modely založené na partnerství a spolupráci spíše než hierarchii a patriarchátu, uvedla Daniela Němcová, ředitelka Byznysu pro společnost.

Zajímavá jsou také čísla ze světa, která se shodují se situací v ČR. Podle Mezinárodní organizace práce se celosvětová pracovní doba ve druhém čtvrtletí 2020 snížila o 17,3 %. To odpovídá ztrátě 495 milionů pracovních míst na plný úvazek. Ke konci roku 2020 byly celkové ztráty pracovní doby zhruba čtyřikrát vyšší než během Velké recese v roce 2009. Toto dramatické zkrácení pracovní doby bylo doprovázeno stejně dramatickým snížením příjmů. Navíc ženy nesou hlavní zátěž dopadů pandemie.

Přesto platí, že firmy si situaci uvědomují a v podmínky pro rodiny, ženy, samoživitele atd. se snaží zlepšovat. “Pro nás je téma pracujících rodičů a jejich rodin dlouhodobě velkým a důležitým tématem. Podporujeme je a pokud potřebují, mohou pracovat na částečný úvazek, upravit si pracovní dobu či si vzít neplacené volno. Naši kolegové pořádali během uzavření škol několikatýdenní kurzy programování pro děti,” uvedla Šárka Vránová, HR ředitelka Accenture. “Na konferenci bych se ráda věnovala destigmatizaci duševního zdraví. Je to téma, kterému se ve firmě věnujeme již od roku 2018. Našim kolegům a jejich rodinám poskytujeme

odborné a psychologické poradenství. Kromě toho řada našich kolegů kromě své profesní role působí jako tzv. spojenci duševního zdraví. Pořádáme řadu workshopů a webinářů na palčivá témata,” doplnila.

Konference se uskuteční 17. 6. 2021 od 9 do 13h. Mezi řečníky uvidíte zástupce tuzemských firem a korporací a také zástupci státního sektoru: Accenture, Akademie věd ČR, Česká spořitelna, CERGE-EI, ČSOB, Ikea, Mc Donalds CZ, MPSV, LEGO Czech Republic, Parlamentu ČR a Thermo Fisher Scientific.

Partnery konference jsou firmy Česká spořitelna, Accenture, Mc Donalds a Ikea.

Na konferenci se můžete připojit na tomto odkazu:https://youtu.be/oUajAMqqZjQ

Byznys pro společnost v tématech a aktivitách diverzity a inkluze pravidelně spolupracuje s týmem EU a zástupci 26 států, pomáhá firmám vytvářet diverzní a inkluzivní prostředí. V současné době má Charta diverzity 90 signatářů z řad českých firem. Byznys pro společnost se společně s firmami zaměřuje na kultivování vztahů, zvyšování respektu a pochopení pro vzájemné odlišnosti a potíraní forem skryté i otevřené diskriminace v pracovním prostředí.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts