UP! 2016 představil trendy v odpovědném podnikání

 

Mezinárodní fórum udržitelného podnikání UP! 2016 přilákalo 9. listopadu do pražské La Fabriky CSR, HR a další profesionály, aby se zde podělili o své praktické zkušenosti z oblasti odpovědného podnikání. Konkrétní příklady zazněly jak z velkých, tak i malých firem. Program byl rozdělen do přednášek, panelových diskuzí a praktických workshopů.

Na začátku účastníky přivítala předsedkyně platformy Byznys pro společnost Pavlína Kalousová. Poté na úvod k účastníkům fóra promluvili Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Roman Latuske, generální ředitel mediálního domu Economia a Karel Novotný, náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Ranní část patřila představení klíčových iniciativ organizace CSR cílených na rozvoj CSR v celé EU, jako je Pact for Youth, Business Hub nebo stěžejní celoevropský strategický dokument pro rozvoj odpovědného podnikání Enterprise 2020 ManifestoCEO panel za účasti Michaely Chaloupkové ze Skupiny, ČEZ a Petra Kovaříka z Pivovarů Staropramen potvrdil, že odpovědnost se dnes stává stavebním kamenem byznys strategie. Před jakoukoliv plánovanou investicí nutné zkoumat její dopad na okolí zapojit vedení a dobře naslouchat potřebám různých skupin. Pro zákazníky i zaměstnance je důležité, aby se CSR aktivity firmy zaměřovaly na podporu lokálních projektů. Samotná společenská odpovědnost by měla být rozumná a v souladu s hodnotami firmy Důležitá je autenticita a upřímnost. Diskuzí provázela redaktorka Hospodářských novin Lucie Hrdličková.

Pro udržitelnost jsou důležití lidé. Salim Murad z New York University Prague se zaměřil na změny na trhu práce a jak do nich zasahuje migrační politika. Panelová diskuze s Lenkou Čábelovou z Microsoftu a Gabrielou Tamchynovou z Economia diskutovala změny pracovního prostředí s ohledem na nové potřeby a trendy jako diverzita, flexibilita práce, otevřená komunikace v týmu. Moderátorkou byla Martina Březinová.

Tématu cirkulární ekonomiky se věnoval příspěvek Bernedine Bos, MVO Netherlands. Diskutovala se holandská zkušenost, příklady dobré praxe, nové obchodní modely firem postavené na udržitelnosti ekologické využití lokální produkce, omezování uhlíkové stopy a další témata.

Jak vnímají odpovědnost, nejúspěšnější firmy ocenění TOP Odpovědná firma 2016, představily Zuzana Hloušková, Bamboolik a Ivana Pokorná, KPMG Česká republika. Hlavním spojujícím tématem byla myšlenka, že pokud je člověk zodpovědný ve svém běžném životě, měl by být zodpovědný i v rámci své práce a pomáhat tím, co umí. Důležitou součástí strategie CSR ve firmě je také osvětová činnost a otevřená komunikace směrem k veřejnosti.

Praktický a interaktivní charakter Fóra podpořily dva paralelní workshopy. První pomohl objasnit hledání identity odpovědnosti ve firmě, která je zároveň i identitou značky. Zaměřen byl také na praktickou komunikaci CSR aktivit směrem k veřejnosti i zaměstnancům. Své příspěvky představily Zuzana Kemenyová, Hospodářské noviny, Alena Králíková, ČSOB, Milan Káňa a Petra Vaňoučková, Kooperativa, Jiří Votruba a Jakub Plášek Cocoon Group Branding. Druhý workshop se týkal trendů v rámci firemního dobrovolnictví u nás i v zahraničí a interní komunikace. Prezentovala Hannah Shanks, Business in the Community UK, Gabriela Bechyňská, Mondelez a Petra Peštálová, IBM Czech Republic.

Fórum společně pořádala platforma Byznys pro společnost a mediální dům Economia, záštitu převzali předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Generálním partnerem UP! 2016 byla Skupina ČEZ, partneři konference Microsoft, Staropramen, ČSOB, Nizozemská ambasáda v Praze.

Kompletní fotogalerie UP!2016 zde.

 

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts