V čem expertní dobrovolnictví prospívá byznysu?

 

Pátráte po smyslu a přínosech expertního dobrovolnictví? Máme pro vás hned šest odpovědí. Dobrovolnictví založené na sdílení dovedností a znalostí firmy dnes čím dál intenzivněji využívají k rozvoji budoucích lídrů, k vytvoření a zajištění vstřícného pracovního prostředí a k tomu, aby dokázaly lépe reagovat na výzvy a změny, které se odehrávají ve společnosti a na trhu.

Dobrovolnictví dnes už zdaleka nespočívá v ‚páchání dobra‘ – ať už je pomoc jakákoli. Každý, kdo se do něj zapojí, nějakým způsobem posiluje své dovednosti a uplatňuje je v praxi. Ať už je jeho role ve firmě, kde pracuje, jakákoli, má obrovskou příležitost uplatnit svou kreativitu, smysl pro inovace nebo empatii. Na úrovni firmy zase dobrovolnické programy pomáhají kultivovat firemní kulturu a hodnoty, které firma a zaměstnanci sdílí. Opomenout nelze ani očekávání generace mileniálů, kteří trvají na tom, že chtějí prostřednictvím své práce měnit svět. Nikoho pak nepřekvapí, že pro bono služby, tedy dárcovství profesionální expertízy ve prospěch neziskových organizací, jsou tím nejmarkantnějším trendem v korporátním dárcovství.

Rozvíjí talent a vychovává lídry

Zaměstnanci potřebují příležitosti k tomu, aby si vyzkoušeli různé dovednosti – třeba efektivní rozhodování, spolupráce, komunikace nebo řízení změn. Přitom jde často o kompetence, které lídři nezbytně potřebují, aby se firma mohla dál rozvíjet. Poskytování pro bono pomoci je způsob, jak může firma jednoduše prokázat, že stojí o přicházející talenty a nabízí jim reálné příležitosti se posouvat.

Kultivuje pracovní sílu

Každý – a nejde ani zdaleka jen o mileniály – chce dělat práci, která má smysl. V pro bono iniciativách se mohou zaměstnanci angažovat podle toho, co je zajímá. Zároveň jsou při nich v kontaktu s lidmi a tématy mimo svou sociální bublinu a denní rutinu. Taková zkušenost je inspiruje a pro firmu znamená vyšší angažovanost, efektivitu i diverzitu.

Podporuje firemní kulturu

Prostřednictvím pro bono služeb může firma nejen mluvit o tom, jaké ctí hodnoty, ale přímo to zaměstnancům ukázat. Jde o způsob, jak firemní hodnoty skutečně prožívat – propojit zaměstnance s prostředím a komunitou, kde žijí a pracují, a podporovat tak důležitou spolupráci napříč firmou.

Je hlavním principem inovací

V byznysu, a nejen v něm, se změny odehrávají obrovskou rychlostí. Lidé, kteří se zapojují do pro bono pomoci, se díky svému dobrovolnickému angažmá učí, jak přicházet s novými řešeními dosud neznámých problémů, a mnohem efektivněji spolupracují. Díky tomu jsou připraveni lépe uchopit změny a přispět k odolnosti a zároveň dlouhodobému úspěchu firmy.

Spoluvytváří značku firmy

Zákazníci se topí v informacích. Příběh o tom, jak unikátně vaši zaměstnanci prospívají komunitě, je v takové záplavě nepřehlédnutelný.

Významně posouvá společenský dopad

Každá investice má mít jistou návratnost. A investice do společnosti a sociální sféry není výjimkou. Pro bono pomoc je nástroje maximalizace filantropické podpory. Kombinací finanční a expertní pomoci poskytuje firma organizaci jak zdroje, tak znalosti k tomu, aby dosáhla cílů, které si vytkla. Nabídnout talent a znalosti je skvělé, doplnit je dalšími zdroji znamená zvýšit dopad aktivit firmy.

Programy zapojující zaměstnance, které postrádají jasnou vazbu na cíle a strategii firmy, jsou první na seznamu v případě krácení rozpočtu nebo změn priorit. Propojí-li firma své programy se sociálním dopadem s principy svého podnikání a působení na trhu, jejich odolnost vůči ‚otřesům‘ bude mnohem vyšší. Pokud má firma jasnou představu o tom, v čem je její expertní dobrovolnictví přínosné komunitě a zároveň byznysu, je na dobré cestě k tomu, aby vytvořila udržitelný program s viditelným dopadem. 

Zdroj: https://consciouscompanymedia.com/workplace-culture/stakeholder-engagement/6-ways-skills-based-volunteering-is-good-for-your-business/

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts