Vodafone Czech Republic a.s.

 

Vodafone  podniká v souladu s principy společenské odpovědnosti firem (CSR). Odlišuje se na trhu důrazem na férový marketing bez skrytých háčků, poznámek pod čarou nebo nevyžaduje od zákazníků písemné smlouvy, nabízí také nejširší možnosti ochrany děti před nevhodným obsahem na internetu a wapu,  tzv. Dětský profil.

Jako první firma se veřejně zavázal snížit do roku 2020 emise CO2 o 50% a zvyšuje povědomí o recyklaci starých mobilních telefonů  pravidelnými zákaznickými akcemi na jejich podporu. Snaží  se využívat  své zdroje ku prospěchu celé společnosti, důkazem je například  bezplatná inzerce neziskových organizací a jejich DMS projektů na dobíjecích kuponech Vodafone.  Dobrovolnický program Den pro neziskovku zase umožňuje zaměstnancům pracovat v neziskovkách na náklady firmy, kdy každý rok tento program využije několik set zaměstnanců firmy včetně nejvyššího vedení.

 

Od svého vstupu na český trh realizuje Vodafone své filantropické a charitativní aktivity prostřednictvím Nadace Vodafone, která od svého založení darovala na veřejně prospěšné projekty přes 50 milionů korun. Nadace Vodafone se prostřednictvím svých grantových programů VpohoVpohybu zaměřuje na dlouhodobou a strategickou podporu sociálně ohrožené mládeže a zapojení technologií do pomoci potřebným. Grantový program Rok jinak si klade za cíl propojit neziskový a komerční sektor.

Za své systematické aktivity na poli CSR byl oceněn např. Cenou Via bona za inovativní přistup k dárcovství v roce 2007, stal se jedním z vítězů českého kola CSR European Awards 2008 nebo získal prestižní ocenění Firma pracující ve prospěch komunity v rámci soutěže Top Filantrop 2009. Prestižní University of Pittsburgh označila v roce 2009 český Vodafone za Czech benchmark for CSR.

 

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts