E.ON Česká republika, s. r. o.

 

Společnost E.ON patří k největším soukromým energetickým společnostem na světě.
Naše obchodování zahrnuje celý řetězec tvorby hodnoty od těžby plynu, popřípadě od výroby elektřiny až po přepravní a distribuční sítě. Naším cílem je vybudování vedoucí pozice v evropském obchodě s energiemi.

Energetická skupina E.ON v České republice patří do skupiny E.ON AG. E.ON AG je největší světový soukromý poskytovatel energetických služeb a zásobuje elektřinou a plynem asi 30 milionů zákazníků. Česká energetická skupina E.ON zásobuje elektřinou v jižních Čechách a na jižní Moravě 1,2 milionu zákazníků a její podíl na trhu činí asi 20 %. V oblasti plynu disponuje více než 4.000 km dlouhou sítí. Zásobuje plynem více jak 120.000 zákazníků v jižních Čechách a na jižní Moravě.

Podmínky našeho světa se v posledních letech velmi rychle mění. Energetická skupina E.ON tyto změny přijímá jako výzvu a nové podmínky aktivně spoluutváří. Tvorba zisku není to jediné, čím se zabýváme – společenská odpovědnost firmy je důležitým prvkem naší podnikatelské činnosti. Společensky odpovědná firma plní včas svoje závazky, chová se slušně ke svým zaměstnancům, zákazníkům, životnímu prostředí a udržuje dobré vztahy s představiteli politického a společenského života a širokou veřejností.

Pro naplnění myšlenky společenské odpovědnosti dodržujeme ve svých činnostech tyto zásady:


  • Zodpovědné vedení společnosti

dobrovolně si stanovujeme vysoké etické standardy.

 

  • Trh

jsme čestnými partnery na trhu.

 

  • Životní prostředí

minimalizujeme negativní dopady na životní prostředí.

 

  • Pracovní místo

pěstujeme dobré vztahy se svými zaměstnanci.

 

  • Zapojení v regionu

dobrovolně se angažujeme ve veřejně prospěšných projektech s cílem přispívat k tvorbě příjemného společenského a přírodního prostředí.

 

Energetická skupina E.ON v České republice se v rámci svých aktivit v oblasti společenské odpovědnosti rozhodla zaměřit se zejména na děti a mládež, neboť právě budoucí generace bude v následujících desetiletích rozhodovat o energetických zdrojích. Spustili jsme projekt Malá energetická akademie. Jeho cílem je rozšířit u dětí a mládeže povědomí o energetice i ekologii. Chceme jim tímto pomoci osvojit si zásady zodpovědného chování k životnímu prostředí, zejména využívat energeticky úsporná opatření v každodenním životě.

K našim důležitým partnerům ale nepatří jen školní mládež. Našimi dalšími projekty podporujeme nemocnice, kulturní dědictví či sport. Zároveň rozvíjíme všestranně prospěšné vztahy se starosty obcí na našem zásobovacím území a pečujeme o své zaměstnance. Za zmínku určitě stojí, že energetická skupina E.ON je v České republice partnerem nejvýznamnější celosvětové soutěže v oblasti životního prostředí E.ON Energy Globe Award ČR.

Více informací najdete zde.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts