dm drogerie markt s.r.o.

 

dmTrvalou součástí dm filozofie je příkladné působení společnosti dm ve svém okolí. CSR projekty vnímáme jako jeden ze způsobů, jak tento bod dm filozofie dlouhodobě úspěšně naplňovat. Cílem dm je pod mottem „Společně jeden pro druhého“ zapojit do projektů společenské zodpovědnost společnost dm, dm zákazníky, dm spolupracovníky a dm partnery.

dm preventivní program „Veselé zoubky“ si klade za cíl edukovat ročně 40 000 žáků prvních tříd a jejich rodiče v oblasti prevence vzniku zubního kazu a správné péče o chrup. Do dm preventivního programu „Veselé zoubky“ bylo v roce 2013 zapojeno více než 900 základních škol. Spolupracovníci ze všech prodejen dm, centrály a centrálního skladu, vč. vedení společnosti se zapojili osobním vedením preventivních hodin a 23 000 zákazníků dm darovalo 50 bodů ze svých zákaznických kont. O odbornou správnost celého programu dbají Prof. MUDr. Martina Kukletová, Csc., z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno a Stomat. kliniky FN u sv. Anny v Brně, dentální hygienisté, zajišťující odbornou správnost školení osob, jež vedou hodinu „Veselé zoubky“, pedagogové, kteří zajišťují odbornou správnost doprovodných cvičení pro žáky prvních tříd.

dm dobrovolnický den „ Více za života“ přináší každému aktivnímu spolupracovníkovi dm možnost věnovat jeden svůj pracovní den dobrovolnické činnosti ve vybraných organizacích z oblasti sociálně-kulturní či ekologické. V rámci dm dobrovolnického dne bylo v roce 2013 zapojeno více než 70 organizací, současně téměř 550 dm dobrovolníků odpracovalo více než 3.520 h.

Do platformy BpS jsme se rozhodli vstoupit zejména z důvodu možnosti využít bližší spolupráce s firmami napříč různými odvětvími, které se aktivně zabývají aktivitami na poli společenské zodpovědnosti, a současně možnosti vyměnit si vzájemně zkušenosti z oblasti sociální zodpovědnosti a získat cenné znalosti v otázce auditu CSR strategie.

https://www.dm.cz/o_spolecnosti/

 

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts