LMC s.r.o.

 

LMC, s.r.o. je již 14 let nejvýznamnějším operátorem na českém elektronickém trhu práce a jednou z předních evropských e-recruitmentových společností. Provozuje službu www.jobs.cz, určenou pro elitní pozice na domácím pracovním trhu, a největší pracovní portál na českém internetuwww.prace.cz. V současné době registruje 8 500 firemních zákazníků z ČR i zahraničí. LMC poskytuje řešení na správu náborového procesu – LMC G2.

CSR aktivity

Společenská odpovědnost je pro nás přirozenou součástí firemní kultury a to se promítá do všech aktivit LMC. Náš přístup plně odpovídá myšlence majitele LMC Libora Malého: „Osobně nepotřebuji odborné termíny jako „CSR“ a podobně, protože se prostě a obyčejně snažím konat dobro.“

Našimi CSR aktivitami chceme přispívat k rozvoji jednotlivců, společností i komunity. I v této oblasti se držíme se našeho motta „Rozvíjíme trh práce“ a to směrem ke všem cílových skupinám, včetně těch znevýhodněných. Věříme, že především dlouhodobé projekty a aktivity mají smysl.
Samozřejmostí je dodržování etických, legislativních, ekologických a dalších ať psaných či nepsaných norem a zásad.

Strategie společenské odpovědnosti má v LMC několik hlavních pilířů a těmi jsou:

  • zodpovědnost v oblasti lidských zdrojů – využívání našich znalostí a komunikačních kanálů k osvětové činnosti uvnitř HR komunity, ale i vytváření takových produktů a služeb, které k ní přispívají (podpora flexibilních pracovních úvazků, zodpovědného outplacement, podpora dobrovolnictví…).
  • podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jak ze strany uchazečů, tak i firem, formou produktů zdarma na Prace.cz, osvětové činnosti a poradenství ve spolupráci s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a značkou Práce postižených.
  • dlouhodobá spolupráce a pomoc v rozvoji neziskových organizací (ve formě finančních i nefinančních darů) a zapojení zaměstnanců do této spolupráce. Již několik let jsme jedním z dlouhodobých dárců neziskové organizace Rozum a cit, prostřednictvím které podporujeme rozvoj dětí v pěstounských rodinách.Neziskovým organizacím poskytujeme naše služby zdarma, spolupracujeme na Burze práce na Neziskovky.cz. V podzim roku 2010 byl spuštěn nový portál na podporu dobrovolnictví Dobro.cz, do kterého je začleněna i speciální sekce pro dobrovolníky na našem pracovním portále Jobs.cz.
  • zapojení zaměstnanců LMC do aktivit společenské odpovědnosti, ať už při tvorbě produktů a jejich využití například pro neziskové organizace, podporu rozvoje jednotlivců a občanské společnosti, tak i v dobrovolnických projektech se spolupracujícími neziskovými organizacemi.
  • v oblasti životního prostředí klademe důraz na ekologický provoz našich kanceláří vč.třídění odpadu, minimalizace tisku, používání eko čisticích prostředků, neodebírání vod v pet lahvích. V naší kanceláři byl umístěn první automat na biopotraviny v českém kancelářském prostředí.

Díky firemní kultuře, ve které je společenská odpovědnost jednou z klíčových hodnot, tak vznikají nové rozsáhlé projekty jako je např. nový portál Dobro.cz. Projekt podporující zaměstnávání OZP přinesl i přes krizi na trhu práce nárůst počtu pozic pro tuto cílovou skupinu o 40%.

V roce 2010 byla naše CSR strategie oceněna 2. místem mezi malými a středními firmami v CSR Award, soutěži organizované společností M.C. Triton.

 

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts