ČSOB: Udržitelnost je pro nás jedním z hlavních kritérií při výběrů dodavatelů

 

Československá obchodní banka spolu s Plzeňským Prazdrojem sdílela v loňském ratingu TOP Odpovědných velkých firem 2023 nejvyšší příčku. Společnost uspěla v loňském ročníku i v další strategické kategorii TOP Odpovědná firma v reportingu.

Loňský ročník ratingu TOP Odpovědná firma se v jedné z kategorií zaměřil na inovace. Všech zúčastněných firem jsme se proto následně zeptali, jaké nejnovější inovace svým klientům nabízejí a jaké novinky v této oblasti chystají.

Ptali jsme se ale i na další klíčové téma – jak firmy pracují se snížením uhlíkové stopy, a to i u svých dodavatelů. „Při výběru dodavatele preferujeme nákup produktů a služeb zohledňujících přímé a nepřímé vlivy na životní prostředí a podporujeme šetrné a technologicky vyspělé ekologické produkty a služby. Pro výběrová řízení je zavedena udržitelnost jako jedno z kritérií kvalitativního hodnocení nabídek,“ uvedla specialista společenské odpovědnosti v ČSOB Eva Horucková.

Inovace se stávají nepochybně klíčovým nástrojem udržitelnosti. Jak se na to připravujete, nebo co konkrétního již v inovacích v udržitelnosti děláte?

Dosáhnout udržitelnosti v bankovním sektoru prostřednictvím inovací je možné hned několika způsoby:

1) Digitalizací a paper-less přístupem při obsluze klientů:

  • Naše personalizovaná virtuální asistentka Kate je schopna vyřešit více než 150 situací a odpovědět na otázky týkající se více než 600 témat. Kate je k dispozici retailovým i korporátním a SME klientům. Počet aktivních uživatelů je více než 350 tisíc.
  • Mobilní aplikace ČSOB Smart má více než 1 milion aktivních uživatelů, mobilní bankovnictví je nyní poprvé užívanější než internetové bankovnictví.
  • Díky ČSOB NaDobrouVěc mohou klienti každou platbou kartou přispět na dobročinné účely, a podpořit tak neziskové organizace. Službu je možné otevřít v ČSOB Smart nebo si ji snadno zařídit s pomocí naší virtuální asistentky Kate. NaDobrouVěc je unikátní služba na českém trhu, každý klient se může rozhodnout, jakou částkou chce přispět z každé platby debetní a kreditní kartou, a to 0,1 %, 0,5 % nebo 0,8 %. Tato částka je následně věnována jedné z devíti charitativních organizací dle výběru klienta

2) Úvěrovým portfoliem plně v souladu s EU Taxonomií nebo alespoň „towards green“ přístupem:

  • Poskytli jsme financování přechodu na nízkoemisní ekonomiku s využitím obnovitelných zdrojů energie a energeticky úsporných nemovitostí ve výši 29,6 miliardy Kč (z toho úvěry ve výši 2,1 miliardy Kč splňují kritéria taxonomie EU). Firemní klienti mohou využít poradenské expertízy ČSOB v oblasti dotačních programů EU a pro implementaci ESG principů v rámci svých obchodních strategií, sestavování dekarbonizačních strategií, včetně výpočtu a analýzy emisní stopy, sestavení nefinančního reportingu a vyhodnocení souladu s taxonomií EU. 
  • Reagujeme na silný zájem o úsporné bydlení a nabídku financování úsporného bydlení jsme rozšířili o Nezajištěný překlenovací úvěr na úsporné bydlení zaměřený na rekonstrukci ze stavebního spoření.
  • ČSOB Leasing podporuje přechod na nízkoemisní dopravu financováním aut s čistou energií s výfukovými emisemi pod 50 g CO2/km
  • Portfolio společensky odpovědných fondů bylo rozšířeno o ČSOB NaMíru zodpovědně pro velmi konzervativní a velmi dynamické klienty.
  • Představili jsme kalkulačku CO2 stopy, která pomáhá retailovým klientům porozumět dopadu jejich aktivit na klima.
  • Nabízíme domácnostem on-line kalkulačky energetických úspor a srovnání poskytovatelů energií a další tipy, jak šetřit náklady na provoz domácnosti a jak na státní dotace

3) Snižováním přímé uhlíkové stopy: 

  • ČSOB má zavedenou vlastní environmentální a energetickou politiku a management v souladu s normami ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 50001. Obsahují závazky společnosti k ochraně životního prostředí a prevenci jeho znečišťování. Klimatické neutrality chceme dosáhnout nejpozději do roku 2040. Zatím se nám podařilo díky modernímu vytápění a chlazení geotermální energií a optimalizaci pobočkové sítě dosáhnout snížení uhlíkové stopy o 71 % proti roku 2015 (snížení spotřeby elektřiny o 14 521 MWh, úspory 12 317 MWh tepla, produkce skleníkových plynů o 33 t).

Jak řešíte snižování uhlíkové stopy v rámci vašeho dodavatelského řetězce? Na co kladete důraz, realizujete například partnerské inovativní projety, které takto pomáhají uhlíkovou stopu snižovat?

V rámci nákupního procesu a řízení vztahu s dodavateli zohledňujeme dopady na životní prostředí, dodržování sociálních a lidských práv a respektování zásad trvale udržitelného rozvoje. Při výběru dodavatele preferujeme nákup produktů a služeb zohledňujících přímé a nepřímé vlivy na životní prostředí a podporujeme šetrné a technologicky vyspělé ekologické produkty a služby. Pro výběrová řízení je zavedena udržitelnost jako jedno z kritérií kvalitativního hodnocení nabídek. Konkrétně dbáme na definici parametrů pro zadání poptávky, kdy požadujeme a zaměřujeme se zejména na: ekologicky označené výrobky a materiály; výrobky s delším životním cyklem a s možností demontáže, opravy a opětovného využití; ekologickou likvidaci na konci životnosti a možnost recyklace; obalový materiál (množství, materiál, velikost balení); lokální dodavatele a podporu místní ekonomiky; zaměstnávání OZP a spolupráci se sociálními podniky; CO2 stopu produkovanou daným výrobkem či službou; energetickou náročnost výrobků.

Součástí výběru je rovněž hodnocení samotných účastníků řízení jako našich potenciálních partnerů, kdy cílem je spolupráce s dodavateli sdílejícími stejné hodnoty jako skupina ČSOB. Kromě přístupu k lidským právům, politiky týkající se zaměstnanců, boje s korupcí a životnímu prostředí se zabýváme také stavem ve vykazování a snižování uhlíkové stopy, připraveností na ESG reporting a certifikacemi (ISO, EMAS, ESG rating atd.). Standardně dodavatele také prověřujeme oproti KBC Black listu a sankčním listům a požadujeme závazek k respektování Politiky vztahů s dodavateli, jenž definuje soubor přijatelných obchodních praktik a etických principů zahrnující eliminaci střetu zájmů, neetického a korupčního chování a akceptaci Etického kodexu Skupiny ČSOB. V rámci snížení uhlíkové stopy a zvýšení efektivity využíváme elektronické podpisy smluvní dokumentace, elektronickou fakturaci a samozřejmostí je i paper-less vedení výběrových řízení a podávání nabídek.

Při nákupu vybavení je pro nás klíčový faktor dlouhověkosti. A i když již vybavení nevyhovuje našim požadavkům, chceme, aby sloužilo i nadále někomu jinému. Proto ho darujeme neziskovým organizacím nebo nabízíme k odkupu našim zaměstnancům. Výnosy z prodeje navíc věnujeme na dobročinné účely (např. v roce 2022 jsme odprodali přes 2 tisíce kusů vyřazené výpočetní techniky a výtěžek ve výši 881 258 Kč věnovali neziskové organizaci Czechitas, České obci sokolské a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové).

V čem Vám nejvíce pomáhá rating TOP Odpovědná firma?

Umístění v tomto prestižním žebříčku je pro nás velkou poctou a současně zadostiučiněním. Vážíme si hodnocení odborné poroty a skórování mezi první desítkou velkých firem považujeme za společenské uznání našeho přístupu k odpovědnému a udržitelnému byznysu. Je to také velká motivace a závazek pro další roky, abychom v našem úsilí nepolevili. Chceme držet tempo s podobně smýšlejícími firmami a společně vytvářet zdravé konkurenční, avšak udržitelné prostředí pro fungování sebevědomé a prosperující občanské společnosti.

O ČSOB

Společnost patří k dlouhodobým lídrům odpovědného a udržitelného podnikání v České republice a je signatářem Charty diverzity. Skupina ČSOB v rámci svého podnikání usiluje o soustavné naplňování základních hodnot v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a protikorupčního jednání. V rámci své environmentální odpovědnosti přijala řadu opatření s cílem vytvořit zdravější životní prostředí a zpomalit tempo globálního oteplování přechodem na nízkouhlíkové hospodářství. Skupina ČSOB chce nadále aktivně podporovat tvorbu energie z obnovitelných zdrojů, bezpečnou mobilitu a cirkulární ekonomiku.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts