VODAFONE ČR: Ve výběrových řízeních na dodavatele máme navíc kritéria udržitelnosti

 

Společnost Vodafone se loni stala jednou ze čtrnácti Leaders TOP Odpovědná velká firma pro rok 2023, a také Odpovědnou firmou v reportingu.  Za projekt „Podpora trans kolegů a kolegyň a zároveň zákazníků a zákaznic“ společnost získala třetí místo v kategorii TOP Odpovědná firma v diverzitě. Generální ředitel společnosti Vodafone Czech Republic a.s. Petr Dvořák se pak stal Odpovědným lídrem v diverzitě.

Loňský ročník ratingu TOP Odpovědná firma se v jedné z kategorií zaměřil na inovace. Všech zúčastněných firem jsme se proto následně zeptali, jaké nejnovější inovace svým klientům nabízejí a jaké novinky v této oblasti chystají.

Ptali jsme se ale i na další klíčové téma – jak firmy pracují se snížením uhlíkové stopy, a to i u svých dodavatelů.

„Každý nový dodavatel musí navíc před zahájením spolupráce projít screeningem, kde se zaměřujeme také na schopnost respektovat životní prostředí například v oblasti využívání surovin, etické obchodování a pracovní standardy, jako jsou spravedlivé odměňování a ochrana zdraví,“ uvedla ředitelka komunikace a udržitelnosti Vodafone a Nadace Vodafone Česká republika Zuzana Holá.

Inovace se stávají nepochybně klíčovým nástrojem udržitelnosti. Jak se na to připravujete, nebo co konkrétního již v inovacích v udržitelnosti děláte?

Pro Vodafone jsou z logiky věci klíčové technologické inovace, které zejména v boji s energetickou a klimatickou krizí nabývají na relevanci. Možnosti, jak zmírnit její dopady, hledáme neustále i my ve vlastním provozu. Loni jsme například odstřihli od plynového vytápění část našich mimopražských kanceláří a začali využívat odpadní teplo z přidruženého datacentra. Tím se nám podařilo snížit celkovou spotřebu plynu o 12 % a ušetřit náklady, ale i fosilní přírodní zdroje.

Ve spolupráci s kolegy z Vantage Towers jsme v zimě spustili také nový projekt Solar, v rámci kterého bylo 400 základnových stanic vybaveno fotovoltaickými panely s možností uložení přebytků do záložních baterií. Tuto energii bude rovnou spotřebovávat aktivní vysílací technologie. Naše mobilní síť bude díky tomu nezávislejší a tím i odolnější například při výpadku elektřiny v distribuční síti.

Zaměřujeme se ale i na firmy a instituce, které naše služby využívají. Poskytujeme celou řadu IoT řešení, která jsou klíčem ke snižování emisí a optimalizaci spotřeby energií, jako například nástroj „Energie pod dohledem“. Díky tomu a dalším řešením naši zákazníci*ice snížili svoje emise uhlíku meziročně o 18 %. V létě jsme navíc spustili úplně novou síť Cat-M, která je vyhrazená právě pro internet věcí. Proniká přes zdi a další překážky lépe než jiné mobilní technologie, má nízkou spotřebu energie i dobrou datovou kapacitu.

A v neposlední řadě inovujeme i v oblastech, které mají přímý dopad na jednotlivé zákazníky*ice. Ačkoliv se může zdát, že jde o drobnosti, v konečném důsledku opět šetříme velké množství přírodních zdrojů a třeba také fosilních paliv. Příkladem může být plně digitální aktivace virtuální SIM karty, tzv. eSIM, anebo možnost vykoupení starého nepoužívaného telefonu prostřednictvím online aplikace.

Jak řešíte snižování uhlíkové stopy v rámci vašeho dodavatelského řetězce? Na co kladete důraz, realizujete například partnerské inovativní projety, které takto pomáhají uhlíkovou stopu snižovat?

Naši obchodní partneři musí splňovat minimální standardy definované v několika kodexech, které jsou součástí všech smluv o spolupráci, mj. v Kodexu ochrany životního prostředí. Každý nový dodavatel musí navíc před zahájením spolupráce projít screeningem, kde se zaměřujeme také na schopnost respektovat životní prostředí například v oblasti využívání surovin, etické obchodování a pracovní standardy, jako jsou spravedlivé odměňování a ochrana zdraví.

Ve výběrových řízeních máme navíc kritéria udržitelnosti, která mají souhrnnou váhu 20 % na celkovém hodnocení, životní prostředí z toho činí 5 %. Environmentální kritéria pozitivně hodnotí dodavatele, kteří si stanovili (anebo plánují stanovit) dekarbonizační cíle v souladu se SBTi nebo kteří poskytnou data o emisích svých výrobků a plány na jejich snížení v průběhu smluvního vztahu s Vodafonem.

V čem Vám nejvíce pomáhá rating TOP Odpovědná firma?

V první řadě máme vždycky opravdu radost. Je to ocenění vší práce nejen těch, kteří vyplňují přihlášku, ale všech, kteří na jednotlivých opatřeních pracují a často nejsou vidět.

Na druhou stranu – jste díky tomu pod větším drobnohledem a snažíte se nezklamat a nezavdat důvod ke kritice. Navíc, když se dlouhodobě umisťujete v hodnocení na předních příčkách, je obtížnější se posouvat dopředu, váš meziroční posun je samozřejmě menší. Příkladem mohou být naše emise – ty nám výrazně klesaly několik let, poslední velký skok jsme udělali předloni, ale s emisemi lehce nad 1 500 tun ve Scope 1 a 2 už je dokážeme meziročně redukovat výrazně méně než firmy, které s dekarbonizací teprve začaly.

O společnosti Vodafone Czech Republic, a.s:

Společnost patří k dlouhodobým lídrům odpovědného a udržitelného podnikání v Česku. Vodafone, který poskytuje svoje služby více než čtyřem milionům zákazníků, se snaží spojovat svět pro lepší budoucnost budováním digitální společnosti, která je otevřená všem a zároveň ohleduplná k planetě. Firma podporuje diverzitu a inkluzi, technologiemi zlepšuje přístup ke vzdělání, práci a zaměřuje se na vzdělávání v digitálních dovednostech, které zlepšují život všem, a to včetně znevýhodněných skupin. Respektuje všechny bez ohledu na jejich odlišnosti. Je signatářem Charty diverzity a výrazně se angažuje v tématech jako jsou flexibilita práce nebo podpora LGBT+ na pracovním trhu. V loňském roce zorganizoval významnou iniciativu na podporu zavedení „Manželství pro všechny“.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts