DEN DIVERZITY II

 

V pátek 9. 10. pořádá Byznys pro společnost, největší odborná platforma pro sdílení a šíření principů CSR a udržitelného podnikání v ČR a lokální garant Charty diverzity, Den diverzity II. Akce s podtitulem Na cestě od strategií k diverzitě pro každý den je setkáním zástupkyň a zástupců politické reprezentace, zaměstnavatelů/firem, veřejné správy a dalších stakeholderů dnes tolik aktuálního tématu diverzity.

„V diverzitě je síla, a o pracovním trhu to platí dvojnásob, o čemž se přesvědčujeme právě v těchto složitých časech. Úkolem státu je diverzitu podporovat a posilovat, mimo jiné formou motivace zaměstnavatelů. V neposlední řadě tím totiž přispívá i k empatičtější a sociálně spravedlivější společnosti,“ je přesvědčena poslankyně PSP ČR a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která nad akcí převzala záštitu.

Live stream konference, jež proběhne z reprezentativních prostor společnosti Dentons, bude řešit zásadní témata, mezi která patří aktuální trendy a zkušenosti s diverzitou a inkluzí, flexibilitou práce na domácí i mezinárodní úrovni i v kontextu covid-19. Konference nabídne odpovědi na otázky, jak účinně zavádět a podporovat strategie diverzity v českém prostředí a jak propojit aktivity centrál s realitou českých zaměstnavatelů. Účastníci budou rovněž diskutovat o nejdůležitějších tématech spojených s „work life balance“ v kontextu nové evropské směrnice a sdílet navzájem zkušenosti a dobrou praxi, jak udržet a podporovat rodiče včetně duhových rodin na trhu práce i v současné náročné situaci.

V programu vystoupí: 

  • Markéta Pekarová Adamová, poslankyně, PSP ČR a předsedkyně TOP 09
  • Ayesha Rekhi, H.E. Ambassador, Embassy of Canada
  • Martin Hasinec, HR Manager, Microsoft, Czech Republic & Slovakia
  • Lucy Hughes, Deputy Head of the Mission, British Embassy Prague
  • Pavlína Kalousová, Ředitelka firemních vztahů a komunikace CZ&SK, Plzeňský Prazdroj
  • Klára Escobar, HR Director, MONETA Money Bank
  • Line Bødker Høegh, Head of HR REEMEA, LEGO Group
  • Jana Šrámová, Head of Operative HR Care, Digitalisation and HR 4.0 at ŠKODA AUTO
  • Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů, Úřad vlády České republiky

       a další zajímaví a inspirativní hosté.

DIVERZITA. SOLIDARITA. ODPOVĚDNOST.

Tři pilíře, na nichž spočívá druhý letošní Den diverzity, ale také principy, jejichž důsledné uplatňování je v současné situaci důležitější než kdy dřív. Právě nyní se totiž ukazuje, že skutečně odpovědné firmy dokážou v dobách plných výzev nejen samy prosperovat, ale umějí také podat pomocnou ruku tam, kde je to nejvíce potřeba.

„Diverzita, tedy pestrost a různorodost – názorů, přístupů, strategií, odlišností a hledání cest – nemůže v našem pracovním prostředí fungovat sama o sobě, ale pouze ve spojení s flexibilitou, a inkluzí. V letošním roce se vedle těchto tří pojmů výrazně uplatňuje i solidarita.

Přibývají totiž velké skupiny zaměstnanců napříč segmenty, které ji potřebují více než kdy předtím. Zaměstnavatelé a celá společnost tak nyní musejí intenzivně hledat cestu, jak tyto skupiny účinně podpořit,“ uvádí Jana Skalková, manažerka HR programů Byznysu pro společnost.

Tyto čtyři klíčové pojmy – diverzita, flexibilita, inkluze a solidarita – společně tvoří Chartu diverzity, evropský projekt zastřešovaný Evropskou komisí, který je momentálně realizován ve více než 20 zemích. Charta diverzity slaví v letošním roce 10. výročí a v České republice se k této živé platformě připojilo již více než 80 firem napříč segmenty. Základní tezí, kterou se signatáři Charty snaží uvádět do každodenní praxe a skutečně ji žít, je, že každý z nás má být schopen své unikátní dovednosti uplatnit na trhu práce – bez ohledu na to, jakého jsme pohlaví, vyznání, věku, jaké je naše rodinné uspořádání či v jakém regionu žijeme. „Charta diverzity není formálním souborem frází, ale skutečným závazkem, který musí prostupovat celkovou strategií i firmou samotnou a zrcadlit se ve všech aspektech její činnosti. Byznys pro společnost proto nabízí nástroje a způsoby evaluace, které firmám umožní změřit, jak si v dané oblasti vedou a zda se jim daří jejich závazky naplňovat,“ říká Daniela Němcová, ředitelka BPS. 

„Diverzita je o propojování, a dnes se k ní silněji než kdy předtím váže solidarita. Proto jsme na jaře vyhlásili iniciativu Pomáháme hrdinům, stáváme se hrdiny. V jejím rámci signatářské firmy reagovaly na situaci spojenou s covid-19 například tím, že své produkty nabízely zaměstnancům IZS či dávaly k dispozici kapacity školek. Dobrým příkladem solidarity jsou i opatření, která ve prospěch svých zaměstnanců zaváděly obchodní řetězce dm, Tesco či Lidl. Právě tyto firmy tak celou společnost skutečně podpořily. Stejně skvělým příkladem solidarity je IKEA, která vyhradila zajímavou část svého rozpočtu a produktů a nabídla je matkám samoživitelkám. Microsoft zase prostřednictvím Teams od jara intenzivně podporuje učitele, aby se děti mohly učit online,“ uvádí Jana Skalková inspirativní příklady z praxe, k nimž patří i přístup společnosti Dentons:

„Je nám ctí, že můžeme hostit letošní Den Diverzity v naší advokátní kanceláři. Diverzita je součástí naší firemní DNA. Vyjádřením toho není jen skutečnost, že Dentons je zlatým ambasadorem Charty diverzity, ale především naše aktivní účast na práci platformy. V naší kanceláři jsme například 9. září letošní roku přivítali tým personalistů u kulatého stolu platformy na téma LEGISLATIVA PODPORUJÍCÍ FLEXIBILITU 2020 – 202, kde naši právníci živě diskutovali s personalisty o legislativní úpravě pracovního trhu. Snažíme se takto pomoci v této nelehké covidové době,“ vysvětluje Michal Hink, Czech Republic Managing Partner ve společnosti Dentons. „Jsou to jen některé z mnoha případů, ale máme radost, že se v rámci platformy Charty diverzity dařilo a daří tyto projekty realizovat,“ uzavírá Jana Skalková.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts