Evropská komise vyzývá firmy, aby se připojily k závazku týkajícímu se udržitelné spotřeby

 

Evropská unie si předsevzala, že do roku 2050 dosáhne uhlíkové neutrality. Aby všechny subjekty mohly k přispět k dosažení tohoto cíle, rozvíjí Evropská komise své legislativní úsilí výzvou k zapojení do závazku týkajícího se udržitelné spotřeby, která je adresována firmám z celé Evropy.

Tato iniciativa vyzývá nepotravinářské podniky (včetně maloobchodníků) různé velikosti a z různých odvětví, aby se veřejně přihlásily ke konkrétním, ověřitelným cílům v podobě snížení celkové ekologické stopy, vyráběly udržitelnější produkty a více se snažily zvýšit povědomí spotřebitelů o dopadu nákupního chování. Jedná se o dobrovolný závazek jít nad rámec požadavků práva EU.

Do pilotní fáze iniciativy se zapojilo celkem 11 firem – zavedených výrobců a maloobchodníků z různých zemí EU: H&M Group, Philips, L’Oréal, Engie, LEGO Group, Renewd, CECONOMY, Erste Group, Decathlon, Colruyt Group a Vėjo projektai. Tyto firmy se k iniciativě přihlásily v roce 2021 a každoročně budou zveřejňovat zprávu o tom, jak pokročily při naplnění svých závazků. Připojením k závazku posilují svou reputaci tím, že propagují uznávané oborové postupy a budují důvěru spotřebitelů v prohlášení a informace o udržitelnosti. Pro firmy se jedná o jedinečnou příležitost prezentovat změny svého obchodního modelu, díky nimž je jejich činnost udržitelnější, a jít ostatním příkladem.

Komise nyní vyzývá další firmy, aby se k iniciativě přidaly a staly se průkopníky ve svém odvětví. 

Komisař EU pro spravedlnost Didier Reynders řekl: „Věřím, že budeme v této iniciativě moci přivítat mnoho dalších firem různých velikostí a z různých odvětví, abychom podpořili udržitelnou spotřebu v EU. Chceme, aby se na zelené transformaci podílely všechny firmy. Firmy, které se hlásí k tomuto závazku, vysílají spotřebitelům silný signál, že si zakládají na přechodu k udržitelnosti a jdou ve svém odvětví příkladem.“

Na začátku roku 2023 bude uspořádána slavnostní akce za účasti komisaře Reynderse, kde budou představeny závazky, jež firmy z EU učinily v roce 2022.

Vėjo projektai, litevská firma, která navrhla a nyní vyrábí plně elektrický autobus DANCER, propojuje vědu, technologii a umění v zájmu lepšího městského prostředí. Do iniciativy se zapojila v roce 2021 a přislíbila, že bude vyčíslovat ekologický dopad své organizace a produktů. Její generální ředitel Alvydas Naujėkas vysvětluje: „Věříme, že spolu s dalšími firmami, partnery a dodavateli, osobami s rozhodovací pravomocí a občany ve všech evropských městech může Vėjo projektai přispět ke změně k lepšímu.“

Udržitelná výroba není zásadní jen pro firmy – očekávají ji od nich samotní spotřebitelé. A povědomí spotřebitelů o ekologických otázkách je na vzestupu. V roce 2020 uvedlo 56 % českých spotřebitelů, že při nákupu alespoň jednou zohlednili dopad svého rozhodnutí na životní prostředí, a 13 % spotřebitelů tak činí vždy nebo alespoň většinou (
Klíčová spotřebitelská data dle zemí.pdf (europa.eu)).

Tato iniciativa, která je součástí Nového programu pro spotřebitele, dá spotřebitelům možnost činit kvalifikovaná rozhodnutí, jelikož zajistí transparentnost, srovnatelnost a ověřitelnost prohlášení o ekologičnosti v celé EU. Firmy tak nebudou moci zveličovat své úsilí v oblasti ochrany životního prostředí a vzroste důvěra spotřebitelů v ekologické značení a informace o udržitelnosti.

Firmy, které se chtějí postavit do čela a zapojit se do iniciativy, najdou informace o přihlášení zde.

Závazek týkající se udržitelné spotřeby v souvislostech

Závazek týkající se udržitelné spotřeby je první iniciativou Nového programu pro spotřebitele. Je v souladu s posláním Evropského klimatického paktu, což je iniciativa, která vyzývá jednotlivce, komunity a organizace z celé EU k zapojení do ochrany klimatu a k budování zelenější Evropy. Přihlášením se k závazku dávají firmy najevo svou připravenost přejít na udržitelnější postupy. Tato iniciativa vzešla ze společného úsilí Komise a firemního sektoru. Smyslem je zrychlit přechod firem na udržitelnější postupy a přispět k budování důvěry spotřebitelů v ekologické charakteristiky firem a produktů.

Závazek týkající se udržitelné spotřeby se vyvinul z konceptu závazku týkajícího se zelené spotřeby, který byl zveřejněn v lednu 2021 a zaměřoval se na rozpoznání a snížení emisí uhlíku. Závazek týkající se udržitelné spotřeby má širší záběr a žádá firmy, aby zohledňovaly i jiné aspekty udržitelnosti – zejména sociální udržitelnost, oběhové hospodářství a výpočet ekologického dopadu. Vedle určování uhlíkové stopy a jejího snižování prostřednictvím měřitelných a ověřitelných cílů vede závazek týkající se udržitelné spotřeby firmy k tomu, aby počítaly a zlepšovaly své celkové výsledky v ekologické oblasti, posilovaly ve svých aktivitách prvky oběhového hospodářství a/nebo respektovaly v celém dodavatelském řetězci sociální udržitelnost.

O Generálním ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele

Generální ředitelství Evropské komise pro spravedlnost a spotřebitele odpovídá za politiku EU v oblasti spravedlnosti, spotřebitelských práv a genderové rovnosti.Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts