Generální ředitelky a ředitelé evropských firem vyzývají k podpoře udržitelnosti

 

Organizace CSR Europe představila 7. května 2019 na SDG Summitu v Bruselu výzvu více než 100 generálních ředitelek, ředitelů a vedení evropských firem k větší míře spolupráce, vzájemnému respektu a společným krokům k trvale udržitelnému růstu a opatřením reagujícím na klimatické změny.

K výzvě „A New Deal for Europe: Towards a sustainable future in the world“ se dosud připojily například společnosti BASF, Coca-Cola, Danone, Enel, Hitachi, IBM, Microsoft, Orange, Pirelli, Sodexo či Volkswagen.

Aliance Byznys pro společnost – národní partnerská organizace CSR Europe – tuto iniciativu přenesla do České republiky a v rámci kampaně #odpovedne2030 chce motivovat firmy působící v ČR, aby se k celoevropské iniciativě připojily.

Téma CSR (Corporate Social Responsibility) se zásadně proměnilo, a to od minimalizace dopadu na společnost ke komplexnímu pohledu, inovacím, spolupráci a sdíleným řešením. Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs) a Pařížská dohoda o klimatu zvýšily očekávání od všech aktérů v podpoře udržitelnosti planety i společnosti a Multistakeholder Platform on SDGs rámuje nový přístup v Evropě.

„Věříme, že firmy a korporace v Evropě jsou těmi hráči, kteří mohou významně přispět k tomu, abychom žili ve společnosti, která bude společensky, environmentálně a ekonomicky prospívat. Tato společnost bude ale zároveň čelit celé škále výzev, které mohou být hrozbou i příležitostí. Od klimatické změny a efektivního využívání zdrojů, přes význam digitálních technologií, až po zásadní proměny trhu práce, rostoucí roli komunit, ale i nebývalý důraz na transparentnost a ochranu soukromí,“ řekla Pavlína Kalousová, předsedkyně aliance Byznys pro společnost.

„Jsme rádi, že i firmy podnikající v České republice jsou mezi první stovkou těch, které dnes odstartovaly celoevropskou výzvu A New Deal for Europe: Towards a sustainable future in the world. V České republice priority prosazuje nová strategie Byznysu pro společnost #odpovedne2030, která motivuje všechny firmy k tomu, aby nový přístup přijaly.

Podle globálního výzkumu Edelman Trust Barometer 2019 76 % lidí souhlasí s tím, že by se generální ředitelé měli aktivně ujmout vedení změn ve společnosti a nečekat na to, s čím přijdou národní vlády.

Toto očekávání každým rokem roste (nárůst o 11 procentních bodů oproti studii z roku 2018). 71 % zaměstnanců navíc souhlasí s tím, že je velmi důležité, aby generální ředitel ve firmě, kde pracují, byl proaktivní v řešení sektorových problémů a dokázal reagovat na politickou situaci, možné krize a společenské problémy.

Firmy mají jedinečnou příležitost přispět ke změně, například tím, že zohlední potřeby společnosti a svých lidí ve svých prioritách, transformují svůj byznys model směrem k cirkulárnímu využívání zdrojů, podpoří udržitelnost investicemi do zelených řešení, přispějí k udržitelnosti komunit a míst, ve kterých podnikají.

Podle výzvy „A New Deal for Europe“ by firmy měly například:

  • inovovat své business modely a urychlit transformaci, jejímž cílem bude podpora boje proti změně klimatu a posílením diverzity a inkluze ve společnosti v souladu se strategií Sustainable Europe 2030 Strategy
  • zapojit se do dialogu na místní, národní i mezinárodní úrovni
  • vytvářet takové platformy pro spolupráci a finanční modely, které budou podporovat inovace vedoucí k implementaci udržitelného podnikání a cirkulární ekonomiky
  • přejít k udržitelným výrobním a spotřebním modelům a to i pomocí nových digitálních technologií
  • podporovat vzdělávání ve všech fázích života s cílem podpořit celoživotní zaměstnatelnost a sociální soudržnost, budovat prosperující komunity
  • zvýšit společenskou participaci a občanskou angažovanost a zároveň zapojit mladších generace do širšího hnutí udržitelnosti.

Byznys pro společnost chce, aby se její členské firmy staly aktivními ambasadory udržitelného podnikání a staly se inspirací pro další společnosti, pro své dodavatele a obchodní partnery, motivovaly své zaměstnance a komunity, ve kterých podnikají. Stejně tak mohou společně uvnitř i napříč sektory pojmenovávat výzvy, kterým česká a evropská společnost čelí a na které musí reagovat, chce-li být dlouhodobě udržitelná, konkurenceschopná a inovativní.

Mnohé firmy působící v České republice mají tolik zkušeností a nakládají s natolik širokým know-how, že se nacházejí v unikátní situaci, kdy identifikují zásadní společenská, environmentální a ekonomická témata a souvislosti, které je nezbytné řešit, ať už ‚pouze‘ na lokální, regionální nebo přímo celostátní úrovni. A samy mají – na rozdíl od jednotlivců, kteří jsou ale často nositeli a iniciátory změnových myšlenek – dostatek kapacit k tomu, aby je uchopily a přijaly za ně odpovědnost. Následovány by však měly dalšími aktéry společnosti – zejména institucemi veřejné správy.

Aliance Byznys pro společnost vyzvala generální ředitele firem podnikající v České republice, aby se připojili k ředitelům evropských firem a veřejně podpořili výzvu „A New Deal for Europe: Towards a sustainable future in the world“.

V prvním kole se k ní v ČR připojili:

FirmaCEO/člen(ka) vedení
Antalis CZJuraj Palčinský
Asahi Breweries Europe GroupPaolo Lanzarotti
ČEZ GroupMichaela Chaloupková
Deloitte Czech RepublicDiana Rádl Rogerová
E.ON Česká republikaMartin Záklasník
Hochtief CZTomáš Koranda
MONETA Money Bank, a. s.Tomáš Spurný
Sodexo Czech RepublicDaniel Čapek
Transkript OnlineZdeněk Bumbálek
Vodafone Czech RepublicPetr Dvořák

V následujících týdnech se očekává připojení dalších firem. Další zájemci se o připojení k dokumentu se mohou informovat na
nemcova@byznysprospolecnost.cz.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts