Tesco: „Naše závazky udržitelnosti jsou s inovacemi provázány“

 
Tesco TOP OF 2022

Mezi dlouhodobé lídry v rámci ocenění TOP Odpovědná firma patří společnost Tesco Stores ČR. V loňském roce byla společnost hodnocena jako pátá nejlepší v ratingu TOP Odpovědná velká firma. V roce 2022 získalo Tesco rovněž ocenění v kategorii TOP Odpovědná firma v diverzitě a zvláštní cenu poroty v kategorii TOP Odpovědná firma v životním prostředí. Společnost získala ocenění i v loňské speciální kategorii TOP Odpovědná firma v digitalizaci. Ředitel komunikace Tesco Stores ČR Michal Vaňáček popsal, jak se společnost za rok v této oblasti posunula a jaké nové aktivity chystá.

1. Jak vnímáte soutěž TOP Odpovědná firma a co pro Vás znamená v tak velké konkurenci firem obstát a být mezi těmi nejlepšími?

Ocenění TOP Odpovědná firma je pro Tesco prestižní záležitostí. Zařadit se každý rok mezi nejodpovědnější firmy na českém trhu je pro nás vždy momentem hrdosti a velkým oceněním úsilí našich zaměstnanců, kteří každý den pracují na tom, abychom jako společnost přinášeli každý den zákazníkům, komunitám a planetě něco navíc.

2. Ráda bych se proto zeptala, jak se Vaše firma za rok v této oblasti posunula, jaké případné nové aktivity společnost přijala/zavedla, aby naplnila výše zmíněné. Zároveň bych se i ráda zeptala, co pro Vás opětovné umístění mezi absolutní top skupinou v hlavní ceně – TOP Odpovědná velká firma znamenalo a zda Vás motivovalo k dalším aktivitám v oblasti udržitelnosti a CSR.
(Cenu získává firma, která systematicky, komplexně, strategicky a inovativně rozvíjí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti a která se angažuje ve všech hlavních oblastech společenské odpovědnosti a udržitelnosti).

Systematicky pracujeme na plnění našich závazků v oblasti udržitelnosti ve všech oblastech – snižování emisí v rámci vlastních provozů i celého dodavatelského řetězce, snižování potravinového odpadu, obalů a také v oblasti zdravého a udržitelného stravování pro naše zákazníky. Pokud bych měl jmenovat některé konkrétní aktivity, zmíním úspěšný test tepelných čerpadel na třech našich provozovnách, které již nespotřebovávají paliva vytvářející emise CO2, dále úspěšné spuštění platformy Foodiverse, díky které jsme opět snížili náš potravinový dopad, a překonání milníku 50 milionů Kč, které jsme prostřednictvím grantového programu rozdělili neziskovým organizacím napříč celým Českem. Daří se nám také navzdory složité ekonomické situaci zvyšovat prodej zdravých potravin.

3. Budete se i letos hlásit s nějakým projektem? Ústředním motivem TOP Odpovědné firmy 2023 jsou „inovace“.

Inovace jsou ve vysoce konkurenčním prostředí českého maloobchodu zásadní, abyste jako firma u zákazníků, dodavatelů a dalších partnerů dlouhodobě obstáli. Uvedu jeden z konkrétních příkladů. Tesco dlouhodobě motivuje vlastní dodavatele, aby si stanovili cíle, které jsou v souladu s našimi veřejně deklarovanými závazky snižovat emise skleníkových plynů v našich provozech a celém dodavatelském řetězci. Naše partnery podporujeme příslušnými metodikami, webináři a workshopy, veškerá komunikace již probíhá prostřednictvím společné tematické platformy, která naše dodavatele jednoduše a srozumitelně navádí ke společnému cíli a v neposlední řadě jim šetří čas a peníze. Věřím, že tento v Česku unikátní projekt by mohl zaujmout i odbornou porotu.

4. Loni jste získali ocenění též v kategorii TOP Odpovědná firma v diverzitě s projektem „V Tesco je každý vítán – podpora inkluzivní kultury“. Jak zatím projekt probíhá a co byste rádi zdůraznili – jaký dopad měl na Vaši společnost?

Vytváření kultury, díky které se v Tescu každý cítí vítán, je dlouhodobou a nikdy nekončící aktivitou. Díky projektu se nám daří přirozenou a pro naše kolegyně a kolegy srozumitelnou cestou naplňovat, aby Tesco bylo místem pro práci, kde jsou přijímány, oceňovány a respektovány všechny druhy rozdílů. Zároveň chceme inspirovat a být vzorem v oblasti inkluze i pro ostatní společnosti. Za poslední rok jsme odvedli spoustu práce v podpoře různorodých skupin kolegů a kolegyň se zvláštním důrazem na mladé kolegy a kolegyně, ženy a příslušníky LGBTQ+ komunity nebo osoby se změněnou pracovní schopností. Každá z těchto skupin má nově vlastního ambasadora z vedení společnosti. Tesco se také, v čele s naší CEO Katarínou Navrátilovou, poprvé zúčastnilo duhového průvodu Prahou, abychom vyjádřili naši podporu rovnosti a férovému přístupu LGBTQ+ komunitě.

5. Ve speciální kategorii TOP Odpovědná firma v digitalizaci jste byli loni rovněž ocenění za projekt „Od žádného jídla nazmar směrem k uzavřené smyčce“, „Food Cloud – aplikace pro zjednodušení distribuce potravinových přebytků“. A stejná otázka, jak zatím projekt probíhá a co byste rádi zdůraznili, jaký dopad měl na Vaši společnost?

Tesco již sedmý rok v řadě snižuje plýtvání potravinami. Od roku 2016 jsme vlastní potravinový odpad snížili o 78 %. Všechny naše prodejny jsou součástí programu darování přebytků potravin, v jehož rámci se zaměřujeme na poskytování jídla místním potravinovým bankám a charitativním organizacím. Předcházení plýtvání potravinami pro nás bylo v uplynulých měsících mnohem důležitější i proto, že na naše zákazníky působí dopady ekonomických změn a my můžeme darováním potravin tento dopad zmírnit. Aplikaci Food Cloud v letošním roce nahradila nová platforma Foodiverse, která ještě efektivněji pomáhá našim obchodům a charitativním partnerům usnadnit práci a zvýšit objem darovaných přebytečných potravin, které lze stále bezpečně konzumovat.

6. Leitmotivem jubilejního 20. ročníku TOP Odpovědná firma jsou inovace. „TOP odpovědná firma v inovacích“ je letošní speciální kategorie. Zajímá nás, jak s tématem inovací ve vaší společnosti pracujete – inovace vnímáme jako klíčové téma pro budoucnost, zejména v kontextu „zelené a energetické transformace“. Jak s tímto tématem pracujete u Vás?

Plnění našich závazků udržitelnosti je na inovace přímo navázáno. Dobrým příkladem je snižování potravinového odpadu. Za uplynulých 7 let jsme snížili náš potravinový odpad o 78 % a je stále těžší hledat další možnosti, jak dosáhnout závazku, aby žádná potravina v Tescu nepřišla nazmar, obzvláště v případě potravin, které již nelze darovat lidem nebo zvířatům. Testujeme proto využití hmyzu, ve kterém vidíme příležitost, jak zcela eliminovat plýtvání potravinami. V oblasti energetické transformace jsme již kompletně přešli na využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů, používáme LED osvětlení, instalujeme dveře na chladničkách v prodejnách a naše prodejny používají elektrické pece.

Kontakt pro média:

Kateřina Eliášová
ředitelka komunikace 
Byznys pro společnost
V Tůních 11, 120 00 Praha 2 – Czech Republic
eliasova@byznysprospolecnost.cz
Tel.: +420 737 213 515


Léto s TOP Odpovědnou firmou

Až do 7. září 2023 mají firmy stále ještě čas přihlásit se na jubilejní 20. ročník prestižních ocenění TOP Odpovědná firma 2023. Leitmotivem TOP Odpovědná firma 2023 jsou inovace, které představují jeden ze tří klíčových pilířů „Spravedlivé zelené transformace“, v podstatě nejdůležitější součásti, „Zelené dohody pro Evropu“ (Green Dealu). Těšíme se na strategie a projekty odpovědných firem, a to nejen v letošní speciální kategorii TOP Odpovědná firma v inovacích. Rádi bychom vám v čase, který stále ještě zbývá do podání přihlášek, přiblížili strategie a projekty odpovědných firem, které získaly ocenění v loňském ročníku, a zároveň nahlédli do jejich plánů v oblasti společenské odpovědnosti, udržitelnosti a inovací. Přinášíme vám „letní seriál s lídry v odpovědném udržitelném a podnikání. A začínáme TOP devítkou firem v hlavní ceně TOP Odpovědná velká firma.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts