PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

 

PwC (www.pwc.cz) poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v mnoha průmyslových odvětvích. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než 180 000 pracovníků ve 157 zemích nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu podnikání pro naše klienty a jejich vlastníky.

Co pro nás znamená společenská odpovědnost?

Snažíme se přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a rozvoji tržního prostředí v České republice. Dodáváme odvahu a sebedůvěru firmám, aby budovaly své podnikání s důrazem na inovace a dlouhodobou udržitelnost.

Naší vizí je přiblížit společenskou odpovědnost firmám a lidem, zacházet s ní jako s významnou součástí naší značky a snažit se o to, aby byla součástí našeho obchodního zaměření.

Za naši největší hodnotu považujeme znalosti, schopnosti a zkušenosti napříč mnoha obory.

S ohledem na tuto skutečnost zaměřujeme naše aktivity na rozvoj vzdělávánípředávání našich zkušeností.

V neziskovém sektoru podporujeme především rozvoj potenciálu, talentu a vzdělávání, a to inspirováním a vedením organizací i jednotlivců. Pomáháme jim získat sebedůvěru a převzít odpovědnost sami za sebe.

 Tuto vizi uplatňujeme ve 4 oblastech:

Odpovědné podnikání

Dodržujeme odpovědné podnikatelské postupy a principy udržitelného rozvoje. Snažíme se o rozvoj odpovědného přístupu  podniků k otázkám společenské odpovědnosti. Také u našich klientů, dodavatelů a dalších partnerů, s nimiž spolupracujeme, podporujeme udržitelné postupy, etické jednání a odpovědnou správu společností.
Hlavní projekty:

 • dialog s generálními řediteli v ČR
 • členství v platformě Česká inovace
 • pořádání platformy Fraud Forum
 • formování veřejné diskuse mezi největšími daňovými poplatníky a veřejnou správou o směřování daňového systému a daňové politiky v ČR

Lidé, rozmanitost a sociální začlenění

Investujeme do našich zaměstnanců a vytváříme příležitosti pro dosažení jejich osobních i profesních cílů. Chceme, aby z řad zaměstnanců PwC vyrostly odpovědné vedoucí osobnosti, které dokážou budovat vztahy založené na důvěře se svými kolegy, klienty a dalšími partnery.
Hlavní projekty:

 • komplexní program průběžného vzdělávání a rozvoje
 • volitelný systém benefitů
 • globální průzkum spokojenosti zaměstnanců
 • podpora zdravého životního stylu
 • flexibilní pracovní možnosti
 • sociální začlenění vyloučených skupin – hendikepovaným lidem nabízíme začlenění do našeho pracovního kolektivu

Péče o životní prostředí

Zvyšujeme povědomí zaměstnanců PwC o dopadech našeho podnikání na životní prostředí. Provádíme měřitelná opatření ke snížení těchto dopadů (např. uhlíková stopa, recyklace) a propagujeme udržitelné podnikatelské postupy.
Hlavní projekty:

 • měření ekologických dopadů podnikání, emisí a spotřeby
 • recyklace odpadu a používání recyklovaného papíru
 • zavedení vzdělávací kampaně
 • ekologicky vyspělé sídlo City Green Court
 • nová pravidla pro dodavatele

 

Zapojení do komunitních projektů a práce s neziskovým sektorem

Věříme, že zejména sdílením znalostí a zkušeností našich odborníků můžeme neziskovým organizacím pomoci naplňovat jejich cíle a pozitivně tak působit na společnost, ve které žijeme. Neziskový sektor podporujeme finančně, hmotně, odbornými znalostmi i nápady a energií našich lidí (dobrovolnictví a zaměstnanecké projekty).

Hlavní projekty:

 • odborné dobrovolnictví – pro-bono mentoring zejména sociálním podnikům (pomoc s podnikatelskými plány, konkurenceschopností a dlouhodobou udržitelností podnikání)
 • zapojení zaměstnanců do komunity
 • vánoční charita – filantropické aktivity

Naše nejvýznamnější úspěchy

Mezi naše hlavní úspěchy v oblasti společenské odpovědnosti v uplynulém finančním roce patří:

 • TOP Odpovědná velká firma (TOP Odpovědná firma, 2013, finalista)
 • Nejžádanější zaměstnavatel (VŠE, 2013)
 • Největší daňové hvězdy (Daňař roku, 2013)

Více podrobností o jednotlivých aktivitách se dozvíte v naší zprávě o společenské odpovědnosti za finanční rok 2013.www.pwc.cz/odpovědnost

 

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts