Skupina ČEZ

 

cezSkupina ČEZ patří mezi významné evropské energetické firmy. Jejím posláním je být spolehlivým a vyhledávaným partnerem zákazníků v dodávkách energií i dalších služeb. Skupina ČEZ je lídrem v oblasti ESG v České republice. Závazek společensky odpovědného chování a udržitelného podnikání je nedílnou součástí naší firemní kultury již od založení v roce 1992. Klademe důraz na odpovědné a etické řízení podniku a firemní kulturu a pevně věříme v rovné zacházení a rovné příležitosti pro všechny. Chceme být nadále těmi, kdo inspirují k pozitivním změnám a jdou ostatním příkladem. V květnu 2021 jsme vyhlásili Vizi 2030 – Čistá Energie Zítřka a veřejně jsme slíbili, že budeme rozvíjet Skupinu ČEZ odpovědně a udržitelně v souladu s ESG. V rámci naší strategie zrychlujeme dekarbonizaci skrze transformaci výrobního portfolia na nízkoemisní, chceme nadále poskytovat nejvýhodnější energetická řešení a nejlepší zákaznickou zkušenost na trhu. Máme ambici zlepšit náš ESG rating a být mezi 20 % nejlépe hodnocenými energetickými společnostmi do roku 2023. Útvar ESG byl zřízen pro podporu strategického cíle rozvíjet naši společnost odpovědně a udržitelně v souladu s ESG principy, jehož ředitelka – Kateřina Bohuslavová (Chief Sustainability Officer) je přímo odpovědná generálnímu řediteli. Odpovídáme za nefinanční reporting a komunikaci s ratingovými agenturami, monitorujeme vývoj ESG trendů a navrhujeme a koordinujeme projekty, které Skupině ČEZ umožní upevnit pozici lídra udržitelného rozvoje v ČR a stát se jím i v celoevropském kontextu. Jedním z našich úkolů je také pomoci lidem uvnitř i vně firmy pochopit, že ESG není jen další téma naší společnosti, ale že díky Vizi 2030 je tím základním stavebním kamenem, od kterého se odvíjí vše ostatní. Jsme členy, jak tuzemských asociací, tak i zahraničních. Mezi nimi je například UN Global Compact. Je to největší celosvětová platforma, která je zaměřená na zodpovědný business a udržitelnost. V rámci toho členství se veřejně hlásíme k plnění SDGs. Podporujeme všech 17 globálních cílů udržitelného rozvoje SDGs a za každý pilíř ESG jsme zvolili dvě klíčové oblasti, kterým se v souladu s naší Vizí 2030 věnujeme do hloubky. V environmentální oblasti to jsou Dostupné a čisté energie (SDG 7) a Klimatická opatření (SDG 13), v sociální oblasti to je Méně nerovností (SDG 10) a Důstojná práce a ekonomický růst (SDG 8), a v oblasti řízení je to Rovnost mužů a žen (SDG 5) a Mír, spravedlnost a silné instituce (SDG 16).

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts