VELUX ČR: Hledáme nové materiály a nová řešení, která sníží uhlíkovou stopu

 

Společnost VELUX Česká republika, s.r.o. se loni stala jednou ze čtrnácti Leaders TOP Odpovědná velká firma pro rok 2023.

Loňský ročník ratingu TOP Odpovědná firma se v jedné z kategorií zaměřil na inovace. Všech zúčastněných firem jsme se proto následně zeptali, jaké nejnovější inovace svým klientům nabízejí a jaké novinky v této oblasti chystají.

Ptali jsme se ale i na další klíčové téma – jak firmy pracují se snížením uhlíkové stopy, a to i u svých dodavatelů.

„Uhlíková stopa našeho dodavatelského řetězce má největší podíl na našich emisích. Proto uzavíráme dohody s dodavateli zásadních materiálů, jako je hliník, ocel nebo sklo,“ uvedl Corporate Affairs Director VELUX ČR Ondřej Boreš.

Inovace se stávají nepochybně klíčovým nástrojem udržitelnosti. Jak se na to připravujete, nebo co konkrétního již v inovacích v udržitelnosti děláte?

Zelená transformace je probíhající proces, který jasně vytyčuje i budoucí směřování celé evropské ekonomiky. Od všech vyžaduje zásadní kroky a změny ve způsobu podnikání a přemýšlení. Jsme ve fázi, kdy si již nevystačíme se změnami existujících produktů, ale je nutné přijít s úplně novými řešeními, která budou reflektovat nové směřování. Celé to začíná designem nových výrobků, kdy již nelze sledovat pouze dopady samotné výroby produktu, ale je nutné sledovat celý životní cyklus.

Hledáme tedy nové materiály a nová řešení, která sníží uhlíkovou stopu, budou splňovat požadavky cirkulární ekonomiky a současně budou cenově dostupné. Nesoustředíme se jen na výrobky, ale třeba i na obaly, kde se nám již podařilo u 98 % výrobků zavést jednodruhové bezplastové obaly (kartonové). Intenzivně rovněž pracujeme na systému zpětného odběru oken a dalšími inovacemi.

Jak řešíte snižování uhlíkové stopy v rámci vašeho dodavatelského řetězce? Na co kladete důraz, realizujete například partnerské inovativní projety, které takto pomáhají uhlíkovou stopu snižovat?

Právě uhlíková stopa našeho dodavatelského řetězce má největší podíl na našich emisích. Proto uzavíráme dohody s dodavateli zásadních materiálů, jako je hliník, ocel nebo sklo. S dodavateli hliníku, společnostmi Hydro a Novelis, jsme uzavřeli dohody o snížení uhlíkové stopy dodávaného hliníku na jednu pětinu oproti současnému stavu do roku 2030. Se společností ArcelorMittal řešíme snížení uhlíkové stopy oceli o 70 procent do roku 2030. V jednáních jsou pak bilaterální partnerství s dodavateli skla.

V čem Vám nejvíce pomáhá rating TOP Odpovědná firma?

Rating TOP Odpovědná firma nám nejvíce pomáhá tím, že nám poskytuje důvěryhodné a objektivní hodnocení naší odpovědnosti a udržitelnosti, což nám pomáhá budovat pozitivní obraz a důvěru našich zákazníků, partnerů a zaměstnanců.

O společnosti VELUX

Společnost patří k dlouhodobým lídrům odpovědného a udržitelného podnikání v České republice a je signatářem Charty diverzity. Odpovědnému podnikání se věnuje desítky let. V roce 2020 představila novou Strategii udržitelnosti, která reaguje na největší výzvy, jimž lidstvo v současné době čelí. Zavazuje se přispět k plnění cílů OSN v rámci výzvy „Decade of Action“. Vytváří taková stavební řešení, která vyvažují péči o lidi s péčí o planetu. Jsou si vědomi, že společenská odpovědnost a udržitelnost sahá daleko nad rámec vlastních aktivit, a snaží se o odpovědný přístup na každém stupni dodavatelského řetězce. Společnost se zavázala vytvářet taková stavební řešení, která vyvažují péči o lidi s péčí o planetu.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts