Začíná 16. ročník prestižního ratingu TOP Odpovědná firma

 

TOP Odpovědná firma 2019 – nejprestižnější ocenění v oblasti udržitelného podnikání a odpovědného chování firem bude letos uděleno již pošestnácté. Jediný rating svého druhu v ČR je pro oceněné firmy potvrzením toho, že jejich strategie a projekty na podporu udržitelnosti a společenské odpovědnosti sledují aktuální trendy, přispívají k jejich konkurenceschopnosti na trhu, inspirují instituce i veřejnost a efektivně zapojují své zaměstnance.

Firmy mohou hlásit své projekty a strategie udržitelnosti do ocenění TOP Odpovědná firma 2019 až do 31. července. Registrace probíhá bezplatně na webu www.odpovednefirmy.cz. Organizátorem je aliance odpovědných firem Byznys pro společnost. Každoročně velký zájem o cenu ukazuje, že firmám na odpovědném přístupu záleží, a to nejen ve vztahu ke společnosti a životnímu prostředí, ale i směrem ke svým zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům.

TOP Odpovědná firma vyzdvihuje nejzajímavější aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání: oceňuje malé, střední i velké firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují rozvoji udržitelnosti v podnikání, mají pozitivní přínos pro zaměstnance a společnost, snižují svůj dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení.  Rating TOP Odpovědná firma, který sestavuje aliance Byznys pro společnost, je otevřen všem firmám v různých fázích přístupu k udržitelnosti.

„Více než 1300 přihlášek, které jsme doposud v rámci TOP Odpovědné firmy ohodnotili, ukazuje, že firmy jsou stále aktivnější a mnohé z nich se umísťují v ratingu opakovaně. Proto jsme se rozhodli posunout rating TOP Odpovědná firma směrem k pravidelnému ocenění všech firem, které splní základní kritéria udržitelného podnikání a ocenit všechny TOP velké a malé firmy. Letos také nabídneme firmám možnost detailnějšího srovnání ve všech hlavních oblastech udržitelnosti/CSR“ říká Pavlína Kalousová, předsedkyně aliance Byznys pro společnost, která rating sestavuje.

Velké i malé firmy se do ocenění mohou hlásit do 31. července 2019 prostřednictvím webových stránek www.odpovednefirmy.cz.

Přihlášky TOP Odpovědná firma posoudí odborná porota nezávislá na vyhlašovateli ceny podle jednotné metodiky. Členy a členkami poroty jsou odborníci a odbornice z komerčního i neziskového sektoru, státní správy, akademické sféry a médií a významné osobnosti, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného a udržitelného podnikání v ČR.

Hodnocení strategických kategorií (TOP Odpovědná velká firma a TOP Odpovědná malá firma) je sestaveno na základě bodového hodnocení jednotlivých oblastí.

  • Strategie
  • Odpovědné HR
  • Odpovědný přístup v dodavatelsko-odběratelském řetězci
  • Životní prostředí
  • Podpora komunit

Podle výsledného součtu bodů je sestaven konečný rating všech top odpovědných firem, které překonaly nastavenou procentuální hranici úspěšnosti. Porota na základě svého hodnocení udělí speciální cenu za inspirativní přístupy v daném roce.

U projektových kategorií (přehled viz níže) vybere porota na základě bodového hodnocení a hlasování tři nejlepší projekty.

„Oceněním se snažíme již šestnáct let pomoci vytvářet prostředí, ve kterém i v Česku působící firmy uvažují dlouhodobě, chovají se eticky, váží si svých zaměstnanců a chtějí pozitivně ovlivňovat své okolí. Chceme, aby firmy samy přijaly udržitelnost za vlastní přístup k byznysu, podporovaly prospěšné inovace a dokázaly přizpůsobit své fungování změnám v prostředí, kde podnikají. Neplýtvání je naší klíčovou hodnotou. Plýtvat by se nemělo s lidským potenciálem a zkušenostmi, ani s přírodními zdroji,“ říká Pavlína Kalousová, předsedkyně aliance Byznys pro společnost, která rating sestavuje, a dodává:

„Věříme totiž, že firmy a korporace jsou těmi hráči, kteří mohou významně přispět k tomu, abychom žili ve společnosti, která bude po všech stránkách prospívat. Jsme proto rádi, že i firmy podnikající v České republice – a z nichž se řada pravidelné účastní TOP Odpovědné firmy – byly na počátku května mezi první stovkou evropských firem, které odstartovaly celoevropskou výzvu pod názvem směrem k udržitelné budoucnosti (A New Deal for Europe: Towards a Sustainable Future in the World). V České republice priority prosazuje nová strategie Byznysu pro společnost #odpovedne2030, která motivuje všechny firmy k tomu, aby nový přístup přijaly.

V loňském ročníku se do ocenění přihlásilo 75 firem s více než stovkou strategií a projektů. Titul TOP Odpovědná velká firma roku 2018 získala společnost Škoda Auto a TOP Odpovědnou malou firmou 2018 se stala společnosti Hennlich.

Kategorie TOP Odpovědná firma 2019

HLAVNÍ STRATEGICKÉ KATEGORIE

TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ FIRMA

Nezávislý rating pro velké firmy, které strategicky rozvíjejí podnikání směrem na principech trvalé udržitelnosti a angažují se ve všech hlavních oblastech CSR. Kategorie je otevřena pro všechny firmy, které zaměstnávají více než 250 zaměstnanců (nebo přepočtený ekvivalent plných úvazků) nebo jejichž roční obrat je nad 50 mil. EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nad 43 mil. EUR, nebo které jsou součástí mezinárodních společností s centrálou mimo ČR, se kterou spolupracují na své strategii a programech v této oblasti.

TOP ODPOVĚDNÁ MALÁ FIRMA

cena společnosti Plzeňský Prazdroj

Nezávislý rating pro střední a malé firmy, které strategicky rozvíjejí podnikání směrem na principech trvalé udržitelnosti (sustainability) a angažují se ve všech hlavních oblastech CSR (corporate social responsibility). Kategorie je otevřena pro firmy, které jsou lokální, nemají zahraniční mateřskou společnost nebo nejsou součástí zahraniční skupiny (se kterou by rozvíjely svůj přístup) a zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců (nebo přepočtený ekvivalent plných úvazků) a jejichž roční obrat je do 50 mil. EUR a bilanční suma roční rozvahy do 43 mil. EUR.

PROJEKTOVÉ KATEGORIE

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V DIVERZITĚ

cena Skupiny ČEZ

Cena pro firmy, které strategicky podporují diverzitu (rozmanitost) a inkluzi na pracovišti, a to z hlediska věku, pohlaví, handicapu, národností, sexuální orientace a dalších hledisek a pozitivním způsobem ovlivňují otevřenost firemní kultury. 

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA POMÁHAJÍCÍ OKOLÍ

Cena pro firmy, které strategicky rozvíjejí společnost a místní komunitu, aktivně zapojují své zaměstnance do celé škály CSR projektů, zaměřují se na aktuální společenská, komunitní a lokální témata a problémy a efektivním způsobem a spolu se zaměstnanci napomáhají k jejich řešení.

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Cena za projekt, aktivity, produkt nebo službu, které cíleně pomáhají snižovat negativní dopady na životní prostředí nebo aktivně přispívají k jeho ochraně.

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V REPORTINGU

cena ING Bank

Cena pro firmu, která komplexně, transparentně a efektivně měří a komunikuje své aktivity v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání.

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA PRO ŽENY

cena Deníku E15 ve spolupráci s Byznysem pro společnost

Cena za otevřený přístup k ženám. Oceníme přístupy, které potvrzují podporu zastoupení žen ve vedoucích pozicích, rovné odměňování a příležitosti, podporu talentu žen, možnost sladit rodinu a kariéru, podporu žen v různých věkových kategoriích apod. Hledáme ambasadory, za kterými jsou výsledky a kteří se nebojí podpořit téma i veřejně. Kategorie bude vyhlášena na základě nominací odborné poroty a výsledků Indexu ženy ve vedení.

Ocenění TOP Odpovědná firma 2019 podporují:

Záštita: MPSV ČR, Poslanecká sněmovna PČR, Senát ČR, Zastoupení Evropské komise v ČR

Hlavní partneři: Pivovary Staropramen, Vodafone Czech Republic, Tchibo Praha

Partneři: Hilton Prague Old Town, ING Bank, , Plzeňský Prazdroj, Pojišťovna Kooperativa (Vienna Insurance Group), Skupina ČEZ

Hlavní mediální partner: E15


Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts