Bereme ženy na palubu

 

Podporujeme rovné příležitosti

Projekt platformy Byznys pro Společnost Diverzita 2013+ – Getting women on board. Bereme ženy na palubu je realizován díky finanční podpoře Norských fondů, prostřednictvím projektu Dejme (že)nám šanci, který v České republice realizuje Nadace Open Society Fund Praha. Českými partnery projektu jsou Otevřená společnost, o.p.sNHÚ AV ČR, v.v.i. Norským partnerem je Institute of social research

Projekt Diverzita 2013+ – Getting women on board. Bereme ženy na palubu (dále jen „Diverzita 2013+“) si klade za cíl intenzivní komunikační kampaní upozornit na opodstatněnost zvýšení, dosud nízkého, zastoupení žen ve vedení státních, městských i soukromých firem.

Byznys pro společnost se dlouhodobě věnuje oblasti podpory rovných příležitostí žen a mužů v pracovním i osobním životě a svou činností se snaží o změnu pohledu na ženy, které kandidují na rozhodovací pozice a to nejen ze strany firem, ale i veřejnosti.

Povědomí o genderových tématech je třeba zvyšovat jak interně v rámci firem, tak u odborné i široké veřejnosti. A právě této změně vnitřního prostředí ve firmách chceme napomoci realizací vzdělávacího systému pro nejvyšší vedení a střední management firem.

V rámci projektu bude dále rozvíjena aktivita Memorandum Diverzita 2013+o podpoře rovných příležitostí na pracovním trhu a aktivním uplatňování principu genderové vyváženosti.

K naplňování cílů slouží mj. Tematická expertní skupina Leadership žen. Cílem skupiny je otevřít diskusi k tématu rovných příležitostí pro ženy a muže ve firmách, podpořit dobrou praxi, a zvýšit tak připravenost českých firem přijmout chystaná opatření Evropské komise, zahrnující kvóty pro zastoupení žen ve správních radách kótovaných společností.

Vzhledem k rozsahu témat genderové vyváženosti bude kampaň „Diverzita 2013+“ zacílena především na vyšší a střední management, členy statutárních orgánů se státní, či městskou účastí a soukromé firmy. Legislativní oblast genderové problematiky budeme komunikovat k vedoucím představitelům státní správy a samosprávy. Diskusí o daných tématech bychom rádi oslovili odbornou i širokou veřejnost.

Čeho bychom v rámci projektu Diverzita 2013+ chtěli dosáhnout?

Hlavní cíle projektu:

 1. Prostřednictvím systémových opatření zvýšit zastoupení žen ve statutárních orgánech státních a městských firem, ve firmách kotovaných na burze a zároveň nastavit opatření k vyrovnanému zastoupení žen a mužů.
 2. Prostřednictvím podpůrných a vzdělávacích aktivit zvýšit zastoupení žen v rozhodovacích pozicích ve firmách:
  • Zpřístupnit systém dobrovolných závazků širokému spektru soukromých firem.
  • Zavést nástroj na reportování o vyrovnaném zastoupení žen a mužů v nejvyšším vedení společností jako standardní součást výkaznictví firem.
  • Změnit náhled na ženy aspirující na rozhodovací pozice ve firmách, jak v samotných firmách, tak na veřejnosti.
  • Podpořit změnu uvažování u středního managementu a nejvyššího vedení aplikací přímých podpůrných opatření tak, aby podporovali a aplikovali princip genderové rovnosti.
 3. Posílit spolupráci firem v oblasti prosazování genderové rovnosti v zaměstnání

Pro bližší informace ohledně projektu kontaktujte Janu Skalkovou (skalkova@byznysprospolecnost.cz).

Projekt:

diverzita220

Partneři projektu:

institut-soc-res opensoc nhu-ei

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

norway-grants open-society

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts