Krajský úřad Středočeského kraje je novým signatářem Evropské Charty diverzity!

 

„Pro mě bylo vždy přirozené posuzovat lidi výhradně podle jejich schopností. Vím ale, že v reálném světě často čelí zaměstnanci překážkám z různých důvodů. Proto jsem hrdá, že právě náš úřad se přihlásil k rozvoji otevřeného pracovního prostředí. Otevřenost a transparentnost je totiž to, co jsme na Středočeský kraj přinesli a prosazujeme nadále,“ říká hejtmanka Petra Pecková (STAN)

Byznys pro společnost, národní koordinátor Evropské Charty diverzity v České republice, s radostí oznamuje přistoupení Krajského úřadu Středočeského kraje k Evropské Chartě diverzity. Krajský úřad Středočeského kraje připojil svůj podpis na slavnostním ceremoniálu 1. 12. 2021 a stal se tak významným signatářem Charty diverzity mezi institucemi z řad veřejné správy. Je to pozitivní signál i pro další organizace z této oblasti. Krajský úřad se tak zařazuje mezi více než 100 odpovědných mezinárodních i domácích zaměstnavatelů, kteří se již veřejně přihlásili k principům a závazkům Charty diverzity.

„Evropská komise podporuje Chartu diverzity a čím dál větší důležitost přikládá i zapojení zaměstnavatelů z řad měst, municipalit a organizací veřejné správy. Důkazem je i aktuální vyhlášení nové prestižní celoevropské ceny: European Capitals of Inclusion and Diversity Award; (Evropská města diverzity a inkluze). Vítáme Krajský úřad Středočeského kraje do komunity odpovědných zaměstnavatelů a signatářů Charty diverzity. Těšíme se na spolupráci, sdílení zkušeností a inspirací pro společnou dobrou praxi,“ uvedla při slavnostním přistoupení Daniela Němcová, ředitelka Byznysu pro společnost.  

Podpis Charty diverzity znamená závazek zaměstnavatele rozvíjet pracovní prostředí otevřené každému, nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku, či na sexuální orientaci. Tedy umožnit všem zaměstnancům a zaměstnankyním bez ohledu na jejich individuální odlišnosti plně rozvinout jejich schopnosti, kompetence a pracovní potenciál.

„Jsem přesvědčen, že naše přistoupení k Chartě diverzity, vzájemná spolupráce, sdílení zkušeností dobré praxe mezi privátními a veřejnými zaměstnavateli podpoří rychlejší a komplexnější zavádění diverzity a inkluze na českém trhu práce včetně institucí veřejné správy. Moderní a současně moudrý úřad musí umět efektivně pracovat s potřebami nejrůznějších skupin obyvatel, k čemuž skvěle fungují nástroje řízení diverzity. Stejně tak chceme přistupovat k potřebám našich zaměstnanců a zaměstnankyň. Od členství v Chartě diverzity si také slibujeme sdílení zkušeností od zahraničních měst a regionů, kteří tyto nástroje již celou řadu let využívají,“ řekl při příležitosti podpisu Charty diverzity ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje, Jan Louška.

 „Současná složitá doba poznamenaná pandemií covid 19 otevřela znovu s velkou naléhavostí řadu dlouhodobých témat i nových výzev, které je třeba rychle řešit. At už jsou to rodiče v práci, zejména ženy-matky a jejich komplexní podpora, zavádění flexibilních forem práce pro všechny věkové skupiny, podpora neformálně pečujících a další formy podpory zaměstnanců. Těmto tématům věnujeme na krajském úřadě velkou pozornost. Podpis Charty diverzity je pro nás potvrzením snahy, být pro naše zaměstnance dobrým zaměstnavatelem,“ dodal Milan Čigáš, vedoucí personálního odboru Krajského úřadu Středočeského kraje.

Diverzita a inkluze se čím dál více stávají klíčovými faktory udržitelnosti lidských zdrojů, byznysových strategií zaměstnavatelů a také prioritou samotných zaměstnanců. V rámci Charty diverzity sdružujeme přední firmy a zaměstnavatele působící v Česku. Vytváříme prostor pro spolupráci firem napříč obory, se zaměstnavatelskými svazy, institucemi veřejné správy, Evropskou unií v rámci evropské platformy Charty diverzity. Společně tvoříme udržitelné hodnoty a měníme trh práce.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts