Květen – Evropský měsíc diverzity

 

Evropský měsíc diverzity se blíží – všichni společně měníme trh práce k větší diverzitě, flexibilitě a inkluzi!

Je tomu rok, co se život nás všech – lidí, zaměstnanců, zaměstnankyň, zaměstnavatelů výrazným způsobem a navždy změnil. Pandemie covidu-19 a rok trvající mimořádná vládní opatření, přicházející ve vlnách, opakovaně a dlouhodobě výrazně zasáhla do našeho každodenního pracovního i soukromého života.

Pandemie nám ukázala řadu témat, souvisejících s diverzitou, flexibilitou a inkluzí v novém kontextu a ve světle souvislostí, nedostatků a potenciálních řešeních.

Slaďujeme práci a rodinu, domov se pro mnohé z nás stal místem, ze kterého se pracuje, učí se zde děti různého věku, současně ale také prožíváme dlouhodobý tlak na naši psychiku, duševní rovnováhu a zdraví.

Práce z domova – home-office a naše aktuální zkušenosti ukazují, že flexibilita práce není a už nikdy nebude jen „pouhým benefitem“, ale postupně se stane běžnou součástí – standardem práce. Kterou bude třeba spolu s ostatními flexibilními formami práce vhodně a inovativně legislativně začlenit a propojit s aktuálními potřebami lidí a zaměstnavatelů v praxi. Flexibilitu práce je současně důležité vnímat a podporovat i napříč všemi segmenty zaměstnavatelů – aby se dále nerozevíraly sociální „nůžky mezi výrobou, službami, obchodem a finanční sférou podnikání“. Diverzita, inkluze a flexibilita práce jsou mj. významné indikátory kvality života ve společnosti.

V celé společnosti se mění pohled na mezigenerační solidaritu – hledáme cesty, jak chránit Ty nejvíce zranitelné (věkově starší a věkově nejmladší) a současně zajistit vysokou kvalitu života, svobody a bezpečí pro všechny skupiny obyvatel, zaměstnanců, zaměstnankyň. Mezigenerační solidarita by se měla patřičně projevit i v diverzitě, inkluzi a flexibilitě pro věkové skupiny od 55 let výše!

Pandemie také silně dopadá na ženy, zejména matky malých dětí. Alarmující čísla o výši nezaměstnanosti žen – absolutní číslo 58.000 (podle ČSU z ledna 2021).  Rostoucí „nůžky“ v platovém ohodnocení mužů a žen (22 % v neprospěch žen), ukazují na dlouhodobou neschopnost využít a udržet si potenciál žen na trhu práce, či na postavení žen ve společnosti obecně.

Uzavřené hranice, snížená mobilita zaměstnanců zase ukázaly, jak velkým problémem našeho trhu práce je nedostatečná schopnost integrovat zaměstnance a zaměstnankyně ze zahraničí, na kterých jsou přitom mnohá odvětví (výroba, obchod) hodně závislá – počet cizinců v ČR je podle ČSÚ na 5 %, oproti Lucemburským 47 %.

Řešením všech uvedených témat na trhu práce jsou diverzita, flexibilita a inkluze. Nejen ta teoretická, daná „shůry“ formou strategií a policies ze strany mateřských společností. Role mezinárodních a nadnárodních firem je v oblasti diverzity, flexibility a inkluze klíčová, jsou motorem změn a inovací! Má-li ale diverzita skutečně žít, je důležité podporovat i lokální specifika, možnosti, geopolitické a sociální souvislosti. Diverzita, která se stane vědomou součástí každodenního života: napříč skupinami lidí, regiony a odvětvími na pracovním trhu.

Květen je proto měsícem diverzity v celé Evropě a u nás v České republice. Společně můžeme hledat cesty, jak stavět mosty napříč rozdělenou společností. Jak z respektu, podpory, šance k využití individuality a talentu udělat standard, žádanou a klíčovou hodnotu, nikoliv „nechtěné“ či opomíjené „dítě“.

Přidejte se k nám.

Květen je měsícem, kdy společně můžeme sdílet příklady úspěšných projektů, aktivit, kampaní, strategií a jejich řešení, lidské inspirativní příběhy – vše, čím v rámci diverzity, flexibility a inkluze žijeme v našich firmách. Není malých kroků. Každá kapka je důležitá.

Více informací naleznete na odkaze níže:[

Máte-li jakékoliv otázky, ozvěte se nám, rádi vám pomůžeme.

Sdílení a vzájemná podpora, růst rodiny Diverzity tak letos může být nejen na České, ale i Evropské úrovni. Sdílíme společné, Euro-atlantické hodnoty.

Budete-li chtít Evropský měsíc diverzity podpořit graficky, níže získáte podklady k využití:

BANNERY

EMAIL SIGNATURE WORD

EU DIVERSITY MONTH VISUAL

PPT – EU DIVERSITY MONTH

SOCIAL MEDIA TOOLKIT

SOCIAL MEDIA VISUALS EXTERNAL

SOCIAL MEDIA VISUALS WITH QUOTE

Těšíme se na vás

Daniela Němcová, ředitelka BPS

Jana Skalková, Manažerka HR programů, Charta diverzity

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts